יום 48, מצאתי את החצי השני שלי.

יום 48 למסע מצאתי מחדש את החצי השני שלי. שנים אנחנו מאשימים את כל מי שקרוב אלינו בכל 'הכשלונות', הילדים, האישה, הבעל, ההורים, בן הזוג ודווקא לקראת סוף המסע מתברר שאלה שהאשמנו 'פתאום' מתהפכים מעודדים ומנסים לשכנע את הלא משוכנע שבנו שתמיד הם האמינו בנו, הם תמיד ידעו שאנחנו ראויים למה שהשגנו … מפתיע, הם …

יום 48, מצאתי את החצי השני שלי. לקריאה »