י"ז בתמוז של אז, איך הוא קשור להיום?

י"ז בתמוז צום הרביעי בלשון הנביא. הוא היום בו 'נשתברו הלוחות'. לוחות הברית לוחות ראשונים. הנושאות בתוכן את חקיקת 10 הדברות, התוכן המהותי הקושר בין כל מה שמייצגים השמיים לבין כל מה שמייצג מושג 'הארץ' . נקודת מפגש בין חומר לרוח, המקום בו רוח היא חומר ולהפך. משה רבנו יורד מהר סיני ומגלה לתדהמתו את …

י"ז בתמוז של אז, איך הוא קשור להיום? לקריאה »