ב.ד.ה האדמ"ור מפיטסבורג איננו || מה הוא היה בשבילי

ב.ד.ה חצרות קודש פיטסבורג מודיעה בצער וביגון קודר. נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון האלוקים, בהלקח מעמנו בחטף קדוש ישראל ותפארתו, האי צדיק הקוה"ט כ"ק מרן אדוננו מורינו ורבינו מפיטסבורג זכר צדיק לקדוש לברכה. מי היה האדמ"ור בשבילי? 7 השנים הטובות. ערב ראש השנה ה'תש"נ השנה 1990 אני נכנס להתברך לשנה טובה אישית ולמוסדות חצר חסידות …

ב.ד.ה האדמ"ור מפיטסבורג איננו || מה הוא היה בשבילי לקריאה »