XTP אקסתרפיהיום בחודש

נולדת ביום 14 בחודש מה זה אומר עליך

יום י”ד בחודש – עת מלחמה

אדם זה נמצא בתנועה תמידית, או שהוא מבלה את חייו בנסיעות קבועות או שהוא עוסק בשינוי סביבתו הקרובה. הוא צריך להחליף תפאורות ורקע כל הזמן. כיוון התנועה שלו הוא מתוכו החוצה ללא התחשבות בסביבה.

תוצאות פעולותיו מעודדות אותו להמשיך ולפעול באותה הדרך. יש בו מתכונת הילד והוא מטפח אותה. הוא עוסק בטיפוח עצמו או בטיפוח משפחתו.

הוא עוסק בפיתוח רעיונות ומושגים, וחייו הם שרשרת של הגשת משאלות. הוא רודף תמיד אחר הישגים, ומשתדל שחייו יהיו עמוסי פעילות.

הוא נוטה לחזור על דבריו מספר פעמים תכונה המשווה לו דמות של מורה ומסביר.

קשה שלא להבחין בו – הוא מושך תשומת לב.


מקור סגולות ישראל

יום יד לחודש: נח בירך את בניו והוא יום טוב לכל מלאכה לקנות ולמכור, ולעשות שותפות, ולחנך בית, ומי שמאבד דבר ימצא במהרה, והחולה בצרה יקום בקרוב, והזכר הנולד בו אדם גדול וצדיק יהיה אבל אחרי גיל שלושים יצטרך להרבות בתורה וצדקה ויאריך ימים, וכן הנקיבה הנולדת ביום הזה, והחולה בו יתרפא במהרה …

ואמרו חכמינו זכרונם לברכה “לעולם יזהר אדם באלו הימים שלא לצאת בהם לדרך ולא להתחיל בהם שום עסק “
ואלו הימים בחודש טובים -. ב. ד. ט. יא. טו. טז. יט. כא. כז.
אבל א. ג. ה. רעים ולא יזוז ממקומו וסימנך גא”ה ושאר ימים לא טובים ולא רעים ..

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button