קבלה מעשית

שימוש תהילים

התורה כולה שמותיו של הקב״ה והיא המצילה‬ ‫והמגינה מן המקרים

עיקרי הסיפור
  • קריאת פרק תהילים 'המתאים' גורם להורדת כוחות הרוע.
  • באמצעות שימוש בשמות קודש הנרמזים בפסוקי תהילים
  • ניתן להכניע את 'השליליות' תחת הקדושה.
  • אמצעי מאגי לשבירת כוחה של הטומאה

שׁמושׁ תהלים‬ ‫
‫ידוע לכל העמים כי שם י״י נקרא עלינו ממרום קדשו האצילנו תורת‬ ‫אמת נתן לנו והתורה כולה שמותיו של הקב״ה והיא המצילה‬ ‫והמגינה מן המקרים כאמרו בשכבך תשמור עליך וכו׳ גם חמשה‬ ‫ספרי תהלים המכוונים כנגד חמשה חומשי תורה וכמה וכמה סודות‬ ‫נוראים ונפלאים בהם להגן ולהציל האדם מרעתו, ובדורות הראשונים‬ החיו משתמשים בשימוש תהלים כדמוכח להדיא בגמרא משיר של פגעים‬ ‫וכו׳, וכבר הסכימו בזה כל גדולי עולם וחזו מאן גברא רבא קמסהיד‬ ‫עליה הרשב״א ז״ל בתשובה סימן תי״ג, וכן ריב״ז בפרק חלק כתב‬ ‫גבי לוחש על המכה וזה לשונו אם יש עליו קדחת מותר ללחוש עליו‬ ‫ולהתרפאות בדברי תורה וכו׳, עוד כמבואר בגמרא פרק במה אשה‬ ‫יוצאה עיין שם, וכן כתב תשב״ץ כי בויהי נועם אין בו שום זי״ן לומר‬ ‫לך שכל האומרו נצול מכל כלי זיין, והנה מה טוב ומה נעים לזכות‬ ‫בו את הרבים כי לא חדש הוא וכבר היה לעולמים מרגלא בפומייהו‬ דאנשים ישרים ותמימים אשר היו מלפנינו.‬

תהלים א

אשׁרי האיש כו׳.לאשה מעוברת שלא תפיל כתוב יתיה בקלף צבי‬ ‫עד כל אשר יעשה יצליח ושם שלו אל חד כיצד א מן‬ אשרי, ל מן לא כן, ח מן יצליח, ד מן דרך רשעים, וכתוב‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֵל חַד שֶׁתַּעֲשֶׂה לְאִשָּׁה (פלונית בת פלונית) שֶׁלֹּא תַּפִּיל וְתִרְפָּאֶנָּה רְפוּאָה שְׁלֵימָה מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם. אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה.
ותלוהו עליה:

תהלים ב
למה רגשו. להנצל מסערת הים אמור אותו וכתוב אותו על חרס ותשליכהו לים וישקוט הים מזעפו׃

תהלים ד
בקּראי ענני.
צלי יתיה בכל צפרא וזיל בכל מאן דבעי לך ואת מצלח, ואמור אותו ג’ פעמים קודם צאת השמש עם שם שלו יה יה ויוצא מסוף פסוקים, י מן תפלתי, ה מן ודומו סלה, י מן לבטח תושיבני, ה מן ובטחו אל יהוה ואמור בכל פעם

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ י״ה י״ה הַשֵׁם הַגָּדוֺל הַגִּבּוֺר וְהַנּוֺרָא שֶׁתַּצְלִיחַ אֶת דְרָכַי וּתְיַשֵׁר אָרְחוֺתַי. וּתְמַלֵּא מִשְׁאֲלוֺתַי לְטוֺבָה וְתַעֲשֶׂה חֶפְצִי הַיוֺם הַזֶה אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה.
ועוד אי בעית למשאל כלום לבר נש צלי יתיה ואמור

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ י״ה י״ה הַשֵׁם הַגָּדוֺל וכו׳ שֶׁתִּתְּנֵנִי לְחֵן וּלְחֶסֶד וּלְרַחֲמִים בְּעֵינֵי (פלוני בר פלוני) וּתְמַלֵא מִשְׁאֲלוֺתַי הַיוֺם הַזֶה׃
גם אם אתה צריך משלטון לשאול לו כלום תאמר אותו ג”כ ז’ פעמים עם שם שלו ותצליח:

תהלים ‫ה
אמרי האזינה וכו׳,‬
ולמצוא חן אם יש לך עבודה גבי שלטון‬ ‫קח שמן זית ואמור אותו ג׳ פעמים בזריחת השמש ובביאת‬ השמש ותמשח פניך ידיך ורגליך:

תהלים ‫ו
‫אל באפך,  לחולי העינים לחוש אותו ז׳ פעמים ביום שלשה ימים‬ ‫ויתרפא, ושם שלו הוא ישעי כיצד י מן יהוה אל באפך‬ ‫תוכיחני, ש מן שובה יי חלצה נפשי, ע מן עששה מכעס עיני, י מן‬ ‫יבושו ויבהלו מאד וכו׳, ואומר‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ הַשֵׁם הַגָּדוֺל הַגִּבּוֺר וְהַנּוֺרָא הַיוֺצֵא מִזֶה‬ ‫הַמִּזְמוֺר שֶׁהוּא ישׁעי. בַּעַל הַיְשׁוּעָה שֶׁתּוֺשִׁיעֵנִּי מִכָּל צַעַר‬ ‫וְחוֺלִי שֶׁיֵשׁ לִי וַחֲשִׁישָׁה שֶׁיֵשׁ לִי בְּעֵינָי כִּי לְךָ הַיְשׁוּעָה וְהַיְכוֺלֶת:‬

תהלים ‫ז
‫שגיון‬ ‫לדוד וכו׳.
הוא טוב שלא יוכלו בני אדם להזיקך ולהבריח שונאך דאתי בתרך ואמור‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֵל עֶלְיוֺן שֶׁתַּהֲפוֺךְ לֵב שּׂוֺנְאַי כְּמוֺ שֶׁהָפַכְתָּ ‫שׂונְאֵי אַבְרָהָם בְּהַזְכִּירוֺ זֶה הַשֵׁם:‬
ועוד אם יש לך שונא קח קדרה חדשה ותמלא אותה ממקור המים ואמור ד׳ פעמים מן קומה יי באפך עד סוף המזמור ושפוך אותו במקום שונאך ואתה מתגבר עליו ואמור בכל פעם:‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֵל עֶלְיוֺן שֶׁתַּפִּיל וְתַכְנִיֵע (פלוני) אוֺיְבַי וְקָמַי לְפָנַי. אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה:‬
ועוד למאן דאית ליה דינא אמור אותו קמי דייניא ואומר‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אַל עֶלְיוֺן שֶׁתּוֺצִיאֵנִי לִזְכוּת וְתַדִינֵנִי לְכַף זְכוּת:‬

תהלים ‫ח
יי אדוננו. למצוא חן, קח שמן זית ואמור עליו באמצע היום 7 פעמים ‬ ‫3 ימים ברצף ומשח פניך וידך ורגליך והוא טוב גם כן לנער הבוכה (ילד חרדתי או דכאוני)

תהלים ט
למנצח על מות כו׳ אודה י״י כו׳,[9] לנער בוכה כתוב אותו כולי‬ ‫ותלוהו עליו ואמור אותו: ושם שלו אהיה, א מן‬ אודה, ה מן האויב, י מן נלכדה רגלם בחלוף המ״ם בא״ת ב״ש, ה מן סופו והוא סלה וכתוב‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֶהְיֶ״ה אֲשֶׁר אֶהְיֶ״ה הַשֵׁם הַגָּדוֺל הַגִּבּוֺר‬ ‫וְהַנּוֺרָא שֶׁתָּסִיר מִמֶּנּוּ זאֹת הַבְּכִיָה תִּרְפָּאֵהוּ מִבְּלִי חֲשִׁישׁוֺת‬ וְהֵסִיר מִמֶּנוּ סִבָּה וְכָל שָׂטָן וּמַזִיק וְכָל כְּאֵב וְחָלִי מֵעַתָּה וְעַד‬ ‫עוֺלָם:‬
‬ ‫ועוד אם עומדים שונאים לנגדך תאמר אותו ותנצל מהם. ואמור‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֶהְיֶ״ה אֲשֶׁר אֶהְיֶ״ה שֶׁתַּצִילֵנִי מֵאוֺיְבַי וְרוֺדְפַי‬ ‫הַקָמִים עָלַי כְּמוֺ שֶׁהִצַּלְתָּ מִי שֶׁהִתְפַלֵל לְפָנֶיךָ אֶת הַשִׁירָה הַזֹּאת:‬ ‫‬

תהלים יא
בי״י חסיתי, זה המזמור הוא טוב נגד רוחות רעות ואנשים‬ ‫רעים וסכנות:‬

תהלים יב
הושיעה י״י כי גמר חסיד … טוב לאומרו שלא יחטא האדם‬ ‫ושינצל מעצות רעות:‬

תהלים יג
עד אנה יי תשכחני נצח, טוב לאומרו להנצל ממיתה משונה או‬ ‫שאר פורעניות והוא טוב גם כן לחולי עינים עם עשב הנקרא‬ ‫אוקייארה ובשעת לקיחתה תאמר זה המזמור:‬

תהלים יד
אמר נבל בלבו …  טוב לאומרו בזמן שהוא מפחד פן ידברו עליו‬ לשון הרע ובזמן שלא יאמינו לדבריו:‬

תהלים טו
אדוני מי יגור באהלך… טוב להיות מקובל בעיני הבריות:‬

תהלים טז
‫‬שמרני אל כי חסיתי בך.
זה המזמור טוב לפרסם הגנב. קח‬ ‫טיט מן שפת הנהר וחול מן הים וערב אותם וגבל וכתב‬ ‫כל הנחשדים וקח ספל חרס ומלא אותו מים שאובים ושים כל השמות‬ ‫הנחשדים בספל כל אחד ואחד לעצמו ואמור עליו זה המזמור י׳ פעמים‬ ‫‫ושם של‬‫ו‬ הוא‬ חי, ח מן חבלים, י מן נחלת שפרה עלי, ובכל פעם יאמר‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ח״י שֶׁתּוֺדִיעֵנִי מִי גָנַב כַּךְ וְכַּךְ:‬
‫ומי שגנב יפתח עינו שלו ויעלה פתקו למעלה וטוב לפתיחת הלב‬ ומשלים האויבים ומוציא האדם מצרה לרוחה שהיה רגיל בו:‬

תהלים יז
שמעה ה׳ צדק, טוב למאן דבעי למיעל באורחא, תתפלל אותו ואתה תצליח ושם של‬ו ‫הוא‬ יה, י מן‬ שדוני ה מן מרמה, ואמור‬ – יְהִי רָצוֹן (יה) הַשֵׁם הַגִּבּוֺר וְהַנּוֺרָא שֶׁמַּצְליחַ דְרָכַי וּתְיַישִר‬ ‫אָרְחוֺתַי אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה:‬

תהלים יח
למנצח לעבד. אם ראית ליסטים באים לקראחך אמור אותו ‫והם יברחו מלפניך. ושם שלו הוא אליה, א מן ‫אשר דבר, ל מן שאול, י מן מ דרמים בא״ת ב״ש, ה מן האל‬ הנותן, ואמור‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אליה שֶׁתַּצִילֵנִי מִכָּל אוֺיְבַי וּמִכָּל שׂוֺנְאַי‬ ‫וּמִכָּל פֶּגַע רַע:‬
‫ועוד אומר אותו על מים ושמן ומשח החולה ויתרפא:‬

תהלים יט
השמים מספרים ..]
זה המזמור הוא טוב למקשה לילד קח עפר‬ ‫מפרשת דרכים וכתוב בו עד והוא כחתן יוצא, ושים‬ ‫על כריסה וכשתלד תסירהו מיד ואמור אותו ז׳ פעמים, ועוד לפתיחת הלב, טהר עצמך וקח כוס יין ודבש ואמור עליו שבע פעמים עם‬ ‫שם שלו ותן לו לשתות ואמור‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה׳ שֶׁתִּפְתַּח לִבִּי אוֺ לֵב (פלוני) בְּתוֺרָתֶךָ וּבְכָל חָכְמָה שֶׁלֹא יִשְׁכַּח לְעוֺלָם מַה שֶׁיִלְמוֺד: אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה
תהלים כ
יענך י״י ביום.[19] זה המזמור טוב לדין, לחוש אותו בשמן וורד‬ ‫ומים ומלח ז׳ פעמים ומשח פניך ידיך וזרוק בבגדך‬ ‫ותנצל מכל צרה ושם שלו יהו, י מו יענך, ה מן סלה, ו מן קראנו: ‬
תהלים ‫כא
בעזך ישמח מלך אי בעית למיזל לפני רב או שלטון אמור‬ ‫זה המזמור עם השם שלו ופת עם שמן זיתומשח פניך,[20]
‫עוד לסער הים לחוש אותו בשמן וורד ומים ומלח ופת וישקיט הים‬ מזעפו, השם שלו יהךָ, י מן יהוה בעזך, ה מן דומה, כ מן‬ ‫במיתריך, ותאמר‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ הַשֵׁם הַגָּדוֺל הַגִּבוֺר וְהַנּוֺרָא הַיוֺצֵא מִזֶה הַמִזְמוֺר‬ שֶׁתַּשְׁקִיט הַיָּם מִזַעֲפוֺ כִּי אַתָּה מוֺשֵל בְּגֵאוּת הַיָּם שְׁאוֺן גַּלָיו‬ אַתָּהּ תְּשַׁבְּחֵם. אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה.
תהלים כב
אלי אלי למה עזבתני,[21]
טוב לעבור הנהר אמור אותו ואל תירא ‫‫גם לפני חיות רעות ושם שלו הוא אה, א מן אלי:‬ ‫ה מן עשה דסוף המזמור, ועוד אם פגעת בשונאך אמור אותו ולא‬ תירא, ועוד אמור אותו שבעה פעמים ביום וטהר עצמך מכל טומאה‬ ‫וזהו טוב לפתיחת הלב:‬

תהלים כד
לי״י הארץ.[22] טוב להתפלל בכל יום והוא מסוגל להנצל משטף מים: ‫

תהלים כה
לדוד אליך י״י נפשי אשא.[23] יאמר אותו בכל בוקר בכל עידן דאית ליה עקא וישתזיב. ושם שלו אלי א מן אליך ל מן למען י מן מי זה:

תהלים ‫כו
שפטני … למי שיש לו צרה בין בים בין ביבשה או למי שהוא בשביה ח”ו יאמר אותו ויש בו י״ב פסוקים וינצל.

ושם שלו אלהכי – א מן אשר בידיהם, ל מן לשמוע, ה מן קהל, כ מן כפי, י מן חטאים: ‫

תהלים כז
י״י אורי, אי בעית למכבש בעירא אמור הני פסוקים באורחא ‫והוא מתכבשת:‬

תהלים ‫כח
אליךָ י״י אקרא, לשונא שישלים עמך תאמר אותו עם שם‬ ‫שלו והוא הי — ה מן ל לדוד בחלוף אותיות, י מן מ״ם‬ ‫דסוף המזמור בא״ת ב״ש:‬ ‫

תהלים ל
מזמור שיר חנוכת, הוא טוב לכל דבר רע ושם שלו הוא אל –‬ ‫א מן ארוממך, ל מן למען יזמרך:‬ ‫

תהלים לב
אשׁרי נשוי פשע, טוב לבקש רחמים אמור אותו בכל יום‬ ‫אחר תפלתך:‬

תהלים לג
רננו צדיקים. לאשה שבניה מתים אמור אותו עם שם שלו ‫על שמן זית ומשח אותה, עוד למקום שיש בו צרה ח״ו‬ ‫יאמרו בני המקום זה המזמור.

השם וי״ו יהוה, י מן בי״י, ה מן‬ ‫הודו, ו מן ע צת בחלוף וי״ו עי״ן, ה מן היוצר.

ועוד לאישה שבניה‬ ‫מתים אמור אותו עם שם שלו על משח זיתא וטוש יתה ויחיו בניה:‬

תהלים ‫לד
לדוד בשנותו את טעמו,כשתלך לפני שר ושלטון אמור אותו‬ ‫עם שם שלו ותמצא חן, והשם פלא : ‬ועוד כשתצא‬ ‫לדרך אמור אותו עם שם שלו ותצליח הוא טוב ג״כ לדרוש[:]‬ ‫

תהלים לה
ריבה יי את יריבי, אס קמו עליך בעלי ריבות אמור בכל‬ ‫בקר ג׳ ימים ותנצחם והשם שלו יה — יו״ד מן לחם את‬ ‫לחמי: ה מן החזק מגן וצנה:‬

תהלים ‫לז
‫‫אל תתחר במרעים,[32] לשכור קח כוס ושים בו מים ואמור עליו‬ זה מזמור עם שם שלו והב על רישיה ואפוהי ואשקי יתיה‬ ‫ומיד יפיק יינו ומקיץ ושם שלו הוא אה — א מן אל תתחר, ה מן‬ ‫וי״ו ויעזרם בגימטריא ה״א:‬

תהלים ‫לח
יי אל בקצפך תוכיחני להנצל מלשון הרע שסיפר ממנו, ועם‬ ‫יעץ המלך עליך רע קום בשחרית וצא לאויר וצלי יתיה, ‫ושם שלו אה :‬

תהלים לט
אמרתי אשמורה.[34] קום בעלות השחר ותצא לאויר ותאמר ז’ פעמים עם השם ותתענה, ושם שלו הוא הי ה מן ה שע ממנו, י מן אמרתי: ‫

תהלים מ
קּוה קויתי,[35] טוב להנצל מרוחות רעות, ושם שלו יה י מן וישמע שועתי, ה מן לעזרתי חושה׃

תהלים מא
אשרי משכיל אל דל:[36]

תהלים ‫מב
כאיל תערוג:[37]

תהלים מג
שׁפטני אלהים … אלו 3 המזמורים אם בטלו אותך מן אומנתך והעמידו אחר במקומך אמור אותן ג׳ פעמים ביום ואתה תראה פלאים גדולים. ועוד כאיל תערוג בחון הוא לשאלת חלום, התענה ואמור אותו ז׳ פעמים ותישן, ושם שלו צבא צ מן כף כאיל בחלוף מנצפך, ב מן מ״ם מה תשתוחחי באלב”ם, א מן אלהי׃

תהלים מו
אלהים לנו מחסה … אם אדם שונא לאשתו יתפלל ויאמר אותו עם שם שלו על שמן זית ותמשח ממנו האשה. שם שלו אדיה א מן אלהים לנו ד מן נמצא מאד, י מן י״י צבאות, ה מן סלה׃

תהלים מז
כל העמים תקעו כף, תאמר זה המזמור ז’ פעמים ביום ויקבלוך הבריות בסבר פנים יפות.

תהלים מח
גדול י״י ומהולל, לעשות ששונאיך יפחדו ממך תהיה רגיל לאומרו עם שם שלו, ושם שלו הוא זך, ז מן רעדה אחזתם כ מן כי זה:

תהלים ‫מט
לבני קרח מזמור. לקדחת כתוב אותו עם שם שלו ותלוהו‬ ‫עליו, ושם שלו הוא שׁדי שׁ מן שמעי, ד מן אדם, ‫ י מן ק בחלוף אי״ק וטוב לכתוב ג״כ עמו מזמור לאסף הבא אחריו‬ ‫עד הוא סלה:‬

‫תהלים נ
‫אל אלהים ה׳ דבר. שם שלו הוא חי, להנצל מן האויבים‬ ‫ומלסטי׳, ועוד לישא עליו בעת הסכנה:‬

‫תהלים נא
‫בבא אליו נחן הנביא, אם יש לו חטא וכו׳ יאמר על שמן‬ ‫שומשמין עם שם שלו שהוא אם, א מן מ״ה דברים‬ ‫באותיות אמ״ת, מ מן בי״ת בבוא באלב״ם, ואמור אותו ב׳ פעמים ‫ערב ובקר וצהרים, וימשח גופו באותו שמן:‬

תהלים נד
אמר נבל בלבו, להפחיד שונאיו אמור אותו עם שם שלו שהוא‬ ‫אי, א מן אמר, י מן ישמח דסוף המזמור אמור אותו‬ ‫בכל יום:‬

57. תהלים נז
מכתם לדוד בברחו להצלחה צלי יתיה בבי כנישתא עם שם‬ ‫‫שלו שהוא חי, ח מן חנני אלהים, י מן על הארץ כבודך:‬

תהלים נט
בשלוח שאול וישמרו, טוב ליצר הרע אמור אותו ג׳ ימים‬ ‫בכל יום ג׳ פעמים ומתחיל להתפלל מן הצילני עד‬ סופו ולאחר שתאמר המזמור אמור

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְיָ אֱלֹהַי הַשֵׁם הַגָּדוֺל וְהַקָדוֺשׁ הַיוֺצֵא מִן‬ הַמִזְמוֺר הַזֶּה שֶׁתַּצִילֵנוּ מִיֵצֶר הָרָע וּמִכָּל דָבָר רָע וּמִמַּחְשָׁבָה‬ רָעָה כְּמוֺ שֶׁהִצַלְתָּ לְמִי שֶׁהִתְפַּלֵל לְפָנֶיךָ זֶה הַמִּזְמוֺר אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה.

תהלים ס‬
‫מכתם לדוד ללמד.[48] שם של א יה, י דצרינו ה מן דלי״ת‬ ‫ללמד, בחלוף ‬ה׳, אמור אותו קודם שתלך למלחמה ‫ז׳ פעמים ותנצח:

תהלים ס‬ב
‫אך אלהים דומיה נפשי,[49] אמור מזמור זה ליל יום א׳ אחר‬ ‫תפלת ערבית ולאחר מנחה של יום ב׳, ושם שלו הוא‬ ‫איטמי א מן אך אל אלהים, י מן ישועתי, ט מן לא אמוט, ‫ מ מן עוז לאלהים, י מן לאיש כמעשהו, ולאחר שתגמר זה המזמור תאמר‬ – יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֵל אֶחָד שֶׁתִּמְחוֺל וְתִסְּלַח וּתְכַפֵּר עֲוֺנִי כְּמוֺ‬ שֶׁסָלַחְתָּ וּמָחַלְתָּ וְכָפַרְתָּ לְמִי שֶׁהִּתְפַּלֵל לְפָנֶיךָ הַּמִּזְמוֺר הַזֶּה:‬

תהלים ס‬ג
‫אלהים אלי אתה,[50] אם שתפת עם אחרים ואתה רוצה לחלוק‬ ‫אמור זה המזמור ויבא לך חלק הטוב וכן להצליח‬ בסחורה ושם ‫שלו יה, י מן והמלך ישמח בה׳ ה מן במדבר יהודה:‬

תהלים ס‬ה
‫לך דומיה תהלה.[51] אי בעית כלום מבר נש אמור זה המזמור‬ ‫עם שם שלו ותצליח ושם שלו הוא יה, י מן ישירו שבסוף ‫המזמור, ה מן דומיה והוא טוב להצליח:‬

תהלים ס‬ז
‫אלהים יחננו.[52] שם שלו יה, י מן יחננו, ה מן שלה ‪שבסוף ‫המזמור, והוא טוב לקדחת תמירי ולאדם הנתפש:‬

תהלים סט
הושיענו אלהים כי באו.[53] אם אתה חמדן וזנאי בעל עברות ‫תאמר אותו על מים ותשתה:‬

תהלים ע
‫אלהי להצילני.[54] אמור יהיה בקרבא קבל שנאך והנצח:‬

תהלים עא
‫בך השם חסיתי.[55] להנצל מתפיסה אמור אותו בכל יום ז׳ פעמים‬ ‫ערב ובקר וצהרים:‬

תהלים עב‬
‫לשלמה אלהים משפטיך.[56] כתוב אותו ותלוהו עליו ותמצא חן‬ ‫וחקר בעיני הבריות ושם שלו הוא אה, א מאלהים, ‫ ה מן יאשרוהו וטוב שלא ירד מנכסיו:‬

תהלים ‫עג
אך טוב לישראל.[57] להציל משמד אמור אותו ז׳ פעמים בכל יום:‬

תהלים ‫עד
‫למה אלהים זנחת לנצח.[58] אי הוה לך סנאין מעיקין או רוחין מעיקין לך אמור יתיה ואתחזי נסין:‬ ‫

תהלים עה
הודינו לך אלהים.[59] לסליחה עון, השם שלו הד, ה מן ה׳‬ ‫דצדיק דסוף המזמור בצרוף ה״ק, ד מן הודינו‬

תהלים עו
נודע ביהודה אלהים.[60] להנצל מאס וממים:‬

תהלים עז
‫‪‬קולי אל אלהים.[61] עוב להרגילו שלא יפול בשום צרה:‬
תהלים ‫פ‬
‫רעה ישראל.[62] טוב לאומרו לבל תעבוד עבודת אלילים:‬
תהלים ‫פא
הרנינו לאלהים.[63] ג״כ לבל תעבוד עבודת אלילים:‬
תהלים ‫פב
אלהים כצב.[64] אם שלחך איש בשליחות אמור בדרך ואתה‬ ‫תחזיר מהרת והצליח בשליחותך:‬
תהלים ‫פג
אלהים אל דמי לך,[65] למלחמה כתוב אותו ותלוהו עליך ולא‬ ‫יכצחוך ואס יכצחרך לא יעשו בך רעה:‬
תהלים ‫פד
‫מה ידידות משכנותיך,[66] למי שרוח גופו מרוב חליו יאמר אותו‬ ‫על קדרה חדשת מלאה מים שלא ראה שמש ושפוך עליו‬ ‫יועיל בעזרת השם׳ ושם שלו הוא אב, א מן צנאות, ב של בך׃ ‫
תהלים פה
רצית ה׳ ארצך[67] לרצות את חברך פוק לאוירא ותלה אפך‬ ‫לשמיא לצד דרום ואמור ז׳ פעמים זה המזמור והוא‬ ‫מקבל אותך והשם שלו וֺה, וֺ מן וישעך תתן לנו, ה מן הראינו‬ ‫ה׳ חסדיך׃
תהלים ‫פט
חסדי העולם.[68] לאדם המתאבדי׳ אבריו ועצמותיו מן החולים‬ ‫אמור אותו על שמן זית וקח צמר מאיל גזוז ותן אותו‬ ‫השמן על הצמר ועשן אותו עליו: ואם תרצה להושיע איש מתפיסה, ‫צא לאויר השמים ואמור אותו ועניך לשמים:‬ ‫
תהלים צ
תפלה למשה.[69] שם שלו שדי, שׁ מן תי״ו הפלה באותיות‬ ‫ש״ת ד היא מן מעון באותיות דמ״ת, י מן אלף ‫דאתה באי״ק אמור אותו עם מזמור יושב לאריה או לרוח רעה ויברחו:‬
תהלים ‫צא
יושב בסתר עליון,[70]
ואחר שאמרת שני מזמורים הללו, תאמר‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֵל שַׁדַּי הַגָּדוֺל הַגִּבּוֺר וְהַנּוֺרָא שֶׁתִּדְחֶה רוּחַ‬ רָעָה מֵעַל (פלוני) וְתִשְׁלַח לוֺ רְפוּאָה שְׁלֵימָה בְּקָרוֺב. וְתַעֲזִירֵהּוּ לִבְּרִיאוֺת. וְתַעֲנֶה אוֺתוֺ כְּמוֺ שֶׁעָנִיתָ לְמֹשֶׁה עַבְדֶּךָ בְּשִׁירָה‬ הַּזֹאת. וְתַעֲלֶה תְּפִלָתוֺ לְפָנֶיךָ כְּמוֺ שֶׁהָיָה עוֺלָה עָשָׁן קְטוֺרֶת‬ לְפָנֶיךָ מֵעַל גַבֵּי הַמִּזְבֵּחַ אָמֵן. אָמֵן. אָמֵן. סֶלָה. סֶלָה. סֶלָה.
‫ועוד כתוב כל מזמור הזה למפרע ותן אותו אחורי פתח הבית ותנצל‬ ‫מכל רע, והשם שלו אל, יוצא מן א דאורך ימים באי״ק ל מעליון:‬
תהלים ‫צב
מזמור שיר ליום השבת,[71] אל נקמות, ה׳ רועי לא אחסר, יענך‬ ‫ה׳ ביום צרה, לה׳ הארץ ומלואה, ומזמור לתודה‬ ‫מסוגלים לעלות לגדולה, קח קדרה חדשה ומלא יתיה מיא ותן בה‬ הדם וגפנים, ואומר עליה אלו המזמורים שלמה פעמים וחרחז מאוחן‬ ‫המים, ואח״כ משח מאותן המיס גופך ופניך ומתפלל לי״י לצד צפון‬ ‫והראה נקים גדולים:‬
תהלים צג
יי מלך גאוח לבש.[72] טוב לאומרו לנצח בעל דינו:‬
תהלים ‫צד
‫אל נקמות,[73] זה המזמור ומזמור טוב להודות אי קנאך מעיק לך‬ ‫דכי גרמיך ופוק בשפרפירא לאוירא והב בפומך לבונה‬ ‫ביום ויהיו פניך מזרחית צפונית וצלי יתיה ז׳ זמנין ביום ואת חמי‬ ‫נסי רברבין, ושם של אלו מזמורים אל קנא טוב ולאחר שתגמור‬ ‫אלו המזמורים אמור‬

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֵל קַנּוֺא טוֺב שֶׁתַשְׁפִּיל וְתַכְנִיעַ (פלוני ‫בן פלוני)‫ אוֺיֵב. וְכֵן הַרְאֵנִי נִסִּים כְּשֵׁם שֶׁהִכְנַעֲתָּ וְהִשְׁפַּלְתָּ אֶת אוֺיְבַי‬ מֹשֶׁה רַבֵּינוּ עָלָיו הַשָׁלוֺם כְּשֶׁהִתְפַּלֵל לְפָנֶיךָ אִלוּ הַשִׁירוֺת וְתַעֲלֶה תְּפִלָתִי כְּרֵיחַ הַקְטֹרֶת מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ:‬
תהלים ‫צה
‫לכו נרננה,[74] לבל יטעוהו אנשי עירו לטומאה ושם שלו‬ אל ׃
תהלים ‫צו
שירו לי״י שיר חדש,[75] לשמח בני משפחתו ושם שלו יה ׃ ‫
תהלים צז
‫יי מלך תגל הארץ.[76] ג״כ לשמוח בני משפחתו ושם שלו יה ׃
תהלים ‫צח
שירו לי״י שיר חדש, להטיל שלום בין אדם לחבירו ושם‬ ‫שלו יה ׃
תהלים ק
‫מזמור לתודה –  לנצח אויבים שם שלו יה אמור אותו ז״פ:‬ ‫
תהלים ‫קא‬
‫חסד ומשפט,[79] טוב לכותבו עם מזמור יקום אלהים בקלף ‬והוא‬ ‫טוב לרוח רעה:‬ ‫
תהלים קב
תפלה לעני[80] לבקש רחמים מאת ה׳ יהעלה שיעשה לו חסד ‫בעבור אשה עקרה ושם שלו יה ׃ ‫
תהלים קג
לדוד ברכי,[81] ג״כ טוב לבקש רחמים על אשה שהיא עקרה, ‫ושם שלו הוא אה ׃‬
תהלים קה
הודו ליי קראו,[82] טוב לאומרו לקדחת רביעית:‬
תהלים קו
‬יאמרו גאולי י״י,[83] זה המזמור הוא טוב מאד לאומרו לקדחת ‫תמידית, והשם שלו הוא יה :‬
תהלים קח
נכון לבי אלהים.[84] תכתוב אותו ותטמנהו אחורי פתח הבית‬ ‫‫ותצליח, והשם שלו הוא‬ וֺן וֺ מן צרינו ‪ דבסוף‬ המזמור‬ ‫נוּן דנכון באותיות הנך:‬ ‫
תהלים ‫קט
אלהי תהלתי אל תחרש[85] אי הות סנאך מעיק לך, סב‬ ‫חרדלא וסב קדרה חדשה ומלי יתיה מיין דמבוע‬ ‫אמר עלויה יומין תלתא ושפוך קדם תרעי דסנאך ותזהר דלא תשפוך‬ עלך כופה, ושם שלו הוא אל א מן אהל לנו, ל מן כי יעמוד‬ ‫לימין אביון:‬
תהלים קי
‫נאם י״י לאדוני,[86] שישלימו לך שונאיך שם שלו הוא יה :‬
תהלים קיג
הללויה הללו עבדי י״י,[87] הוא טוב להשמיד עבודה אכילים:‬
תהלים ‫‪קיד
בצאת ישראל[88] למאן דזבין ומזבץ, כתוב בחכות והצליח ושם,‬ ‫שלו הוא אה :‬
תהלים ‫קטו
‫לא לנו[89] זה המזמור הוא טוב בבואך להתוכח בדת נגד עע׳׳א:‬
תהלים ‫קטז
אהבתי כי ישמע,[90] האומרו תדיר לא ימות מיתה משוכח‬ ‫ולא מיתה פתאומית:‬
תהלים קיז
הללו את ה׳׳[91] למי שהלשינו עליו ולא עשה כלום:‬

‫ברוך הבא׳ זה המזמור הוא טוב לבא לפני השופט:‬
תהלים קיט
אשרי תמימי דרך׳‬[92] לרתת הגוף׳ לחוש עליו פעמים, ולמי‬ ‫שירצה לעשוח מצוה שתתקיים בידו:

‫במה יזכה נער׳[93] לשכחה׳ עוד לפתיחת הלב קב ביעה בשליתה וקלוף‬ ‫ימה וכתוב עליו במה יזכה נער עד לא אשכח דבריך, ותורה‬ ‫צוה לנו משה מורשה וגו׳, לא ימוש ספר התורה וגו׳, ושם שלו‬ ‫ פניאל, שׁוֺ נאיל מוֺפיאל פתת לבי בתורתך וכל מה שאני‬ ‫לומד אהיה זוכר, ותעשה זה בעת מנחה בתענית יום ה׳ ויאכל הביצה‬ ‫בבת א׳, עוד יאמר מיד במה יזכה נער עד למדני חוקיך ג״פ׃

‫גמול לחשישה עין ימין לחוש עליו ז׳ פעמים:‬

‫דבקה[95] לחשישת עין שמאל׳ ואס יתקשה לך עצת אמור אותו ז״פ‬ ‫וטוב לדרוש ברבים י״פ:

הורני‬[96] להשמר מהחטא׳ כחוב בעור צבי וחלוהו עליו:

זכור דבר,[97] לטחול כתוב על מקום הטחול וכתוב גם לירפא, ואם‬ ‫יסיחך עצה רעה אמור ימיה י״ח פעמים:‬

‫ויבואוני[98] להכעיס מושל על אדם, אמור על מים וישמה:‬

‫חלקי[99] לכיס העליון ואומר ז׳ פעמים על יין ושמה:‬

‫טוב עשיתי,[100] לחשישמ פוליא שמאליה והימנימ אמור עליו ד״פ :‬

‫ידיך עשוני,‬‫[101] למסדא ימפלל אומו אחר מפלחך בשחרית:

כלתה[102] לנפוח האף הימני לחוש עליו י׳ פעמים:‬

‫לעולם יי,[103] ‬ ‫ לדינא התפלל אחר מפלחך במנחה ואמ זכי בדין:

מה אהבתי[104] לחשישת יד ימין, לחוש עליו ז׳ זמנין בג׳ ימים:

נר לרגלי.[105] התפלל בעת שתצא לדרך ותנצל מכל צרה׃

סעפים.[106] בעת שיש לך כלום לבקש התפלל זה ואחר בקש׃

עשיתי.[107] לחשישת יד שמאל. לחוש עליו ז׳ זמנין בג׳ ימים׃

פלאות,[108] לנפוח אף שמאלי לחוש על שמן ומשחהו:

קראתי.[109] לחשישת רגל שמאל. לחוש על שמן וורד ומשחהו:

ראה עניי.[110] לחשישת אוזן ימנית. אמור אותו במי בצל ותטיף טיפה אחד:

שרים.[111] לחשישת הראש. אמור אותו על שמן זית ושים במקום הכאב:

תקרב. [112] לחשישת אוזן שמאלית. לחוש במי בצל והטף טפה אחת. מי שחושש זרועותיו וצדו האחת ופרסת רגליו כעין פרלסי”א אמור אשרי. תקרב. במה, שרים, גמול, ראה, דבקה, קראתי, הורני, צדיק, ויבואוני, פלאות, זכור, עשיתי, חלקי, סעפים, טוב, נר, ידיך, מה, כלתה, לעולם, והוא בדוק ומנוסה. מאן דחשיש חרצוהי, עשה לו קטרין. אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך נח שם:
תהלים קכ
שיר המעלות אל ה’ בצרתה.[113] בראותך נחש או עקרב התפלל השיר הזה ז’ פעמים׃
תהלים קכא
שיר למעלות אשא עיני.[114] בצאתך בלילה יחיד אמור אותו ז”פ:
תהלים קכב
שיר המעלות שמחתי.[115] בעת שאתה הולך אצל אדם גדול אמור אותו ג״פ ויקבלוך בסבר פנים יפות ועוד צלי יתיה בבי כנישתא ואתה מתברך:
תהלים קכג
שיר המעלות אליך נשאתי.[116] לעבד שברח. כתוב בטס של עופרת שם האדון ושם העבד והוא ישוב:
תהלים קכד
שיר המעלות לולי י״י.[117] כשתרצה לעבור בנהר או בספינה. התפלל השירה הזאת ואח”כ תעבור:
תהלים קכה
שיר המעלות.[118] בעת שתלך בדרך ויעמדו עליך אויבים קח מלח בידך ואמור את השירה הזאת שבע פעמים:
תהלים קכו
שיר המעלות בשוב י״י.[119] טוב לאשה שמתים ילדיה. כתוב בקמיע שירה זאת וכתוב גם כן סנוי וסנסנו יוסמנגלף בשיטה אחרונה ותשים אותה בארבע רוחות הבית:
תהלים קכז
שיר המעלות לשלמה.[120] כתוב אותו ותלהו על הנער מעת שיולד והוא טוב לשמירה:
תהלים קכח
אשרי כל ירא יי׳.[121] כתוב על קלף כשר ותלהו על אשה בעת שהיא מעוברת:
תהלים קכט
רבת צררוני מנעורי.[122] טוב לאומרו בכל יום לדבר מצוה׃
תהלים קל
שיר ממעמקים.[123] אם שומרים סובבים בעיר ותרצה לעבור לפניהם ולא יראוך לחוש אותו בד׳ רוחות העולם ונופלת עליהם תרדמה ולא ישמרו:
תהלים קלא
יי׳ לא גבה לבי.[124] למי שמתגאה יותר מדאי לבא אל הדרך האמצעית הישרה יהיה רגיל בזה המזור לאמרו בכל יום ג׳ פעמים׃
תהלים קלב
זכור יי׳ לדוד.[125] למי שפרוץ בשבועה לקיים שבועתו. יהיה רגיל לאומרו בכל יום:

תהלים קלג
הנה מה טוב.[126] לקיים אהבת האוהבים ולהתחבר עם החברים. יהא רגיל על פיך זה המזמור:

תהלים קלד
הנה ברכו את יי׳. טוב לומר אותו קודם תלמודו:

תהלים קלה

הללו את שם יי׳. לשוב בתשובה שלמה לפני יי׳. יאמר אותו בכל יום אחר תפלתו בשחרית במהנח ובערבית ורוח נכון יתחדש בקרבו:

תהלים קלו
הודו ליי׳ כי טוב.[129] טוב לאומרו להודות על הזדונות:

תהלים קלז
על נהרות בבל.[130] טוב לאומרו להעביר שנאה׃

תהלים קלח
לדוד אודך בכל לבי. טוב לאומרו לאהבה:

תהלים קלט
חקרתני ותדע. טוב לשום אהבה בין איש לאשתו:

תהלים קמ
חלצני ה’ מאדם רע. לשנאה בין איש לאשתו להעבירה׃

תהלים קמא
קראתיך חושה לי. טוב לאומרו לכאב הלב:

תהלים קמב
משכיל לדוד. טוב לאומרו לחולי השוקיים:

תהלים קמג
יי שמע תפילתי. טוב לאומרו לחולי הזרוע:

תהלים קמד
לדוד ברוך יי׳ צורי.[137] לשבירת יד. והוא טוב לשמירה מפני המזיקים ושדים:

תהלים קמה
אשרי יושבי ביתך. טוב למי שקבל פחד. יאמר אותו 7 פעמים  ואחר כך יאמר פרק ק’ יושב בסתר 7 פעמים:

תהלים קמו
הללי נפשי. זה המזמור הוא טוב לאומרו להכאת חרב:

תהלים קמו
הללויה כי טוב. טוב לאומרו למי שנשכו נחש:

תהלים קכח
הללו את יי׳ מן השמים. טוב לאומרו לשריפת אש שלא תקלקל:

תהלים קמט
הללויה שירו ליי׳ שיר חדש. טוב לאומרו גם כן לשריפת אש שלא תרבה׃

תהלים קנ
הללויה הללו אל בקדשו. להלל להקב״ה על כל פעולותיו׃

 

אלו חמשה פסוקים הם מסוגלים‬ ‫וטוב לאדם להיות רגיל בהם:‬

עֶזְרִי מֵעִם יְהוָה עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ׃[144]
הַשְׁלֵךְ עַל יְהוָה יְהָבְךָ וְהוּא יְכַלְכְּלֶךָ לֹא יִתֵּן לְעוֹלָם מוֹט לַצַּדִּיק׃[145]
שְׁמָר תָּם וּרְאֵה יָשָׁר כִּי אַחֲרִית לְאִישׁ שָׁלוֹם׃[146]
בְּטַח בַּיהוָה וַעֲשֵׂה טוֹב שְׁכָן אֶרֶץ וּרְעֵה אֱמוּנָה׃[147]
הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִי אֶבְטַח וְלֹא אֶפְחָד כִּי עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ יְהוָה וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה׃[148]

תמוֺ ונשלמו השמוש תהלים.‬ ‫ברוךְ י״י לעולם.

קבלה מפי גאוני עולם לומר‬ מזמורים ‫אלו בשעת הוצאת ם״ת‬ מידי שבת בשבתו:‬

בראשית. ברכי נפשי סימן‬ (קד)‏

‫‫נח. רננו צדיקים‬ (‫לג)

‫לך‬ ‫לך. נאס ייי לאדני‬ (קי)‏

וירא‬. ‫בה׳ מסיתי‬ (‫יא)‬

‬חיי‬ ‫שרה. אשרי כל ירא ה׳‬ (קכח‬) ‫או רסש לבי‬ (‫מה‬)‏

‫תולדות. ‫מאין כמוך ירמיה‬ (‫יוד‬)

‫ויצא‬. ‫שיר המעלות שמסתי (‫קכב‬) ‫או אשרי כל ירא ה׳‬ (‫קכה)‬

‫וישלח‬. טוב להודות‬ (‫צב)

‫וישב‬. ‫אשרי איש ירא את ה׳‬ (‫קיב)

מקץ. ענה דניאל דניאל‬ (‫ב)

‫ויגש. הלוא פרוש ישעיה‬ (‫נח)

‫ויחי. שמחתי באומרים לי‬ (קכב)‏

שמות. לבת צליוני‬ (קכט)‏

וארא. טוב להודות‬ (‫צ‬‫ב)

בא‬. ‫אודה ס׳ בכל לבב‬ (קיא)‏

‫בשלח. על מות לבן‬ (‫ט‬)‏

‫‫‫יתרו. הבו לה׳ בני אלים‬ (כט)

משפטים. ה׳ מי יגור‬ (טו)‏

‫תרומה. זכור ה׳ למל‬ (קלב‬)‏

‫תצוה. הנה מה טוב ומה נע.ם‬ (‫קלג‬)‏

כי תשא. מאץ כמוך ירמיה‬ (‫יוד‬)‏

ויקהל. ענה דניאל דניאל‬ (‫ב‬)‏

פקודי. הנה מה טוב ומה נעים (קלג‬)‏

ויקרא. אל אלהים ה׳ דבר וגומר‬ (נון)‏

צו. ומתפלל סנה שמואל‬ (‫א ב)

שמיני. אשרי כי לרא ה׳‬ (‫קכח‬)‏

תזריע ומצורע. אל ה׳ בצרתה לי‬ (קכּ)‏

‫אחרי מות. לדוד שפטני‬ (כו)‏

‫קדושים‬. ‫ה׳ ע״י יגור (טו) ‫או וידבר שמות‬ (כ)

‫אמור. ‫כאיל תערוג (מב) ‬ ‫בהר. סיני אשרי איש ירא (קיב)‬

‫בחוקתי. ‫חסדי ה׳ אזכיל ישעיה‬ (סג) ‬ ‫במדבר‬. ‫שמחתי באומרי לי‬ (קכב‬)‏

‫נשא‬. ‫אלהים יחננו‬ (‫סז‬)‏

‫בהעלותך‬. ‫חסדי שם ירעיה‬ (‫סג‬)‏

‫שלך‬ ‫לך. שמע קולי‬ (‫סד‬)‏

‫קרח‬. ‫בבא דואג האדומי‬ (‫נב‬) ‫או ותתפלל חנה‬ (‫שא ב‬)‏

‫חוקת. ‫הללויה הללו עבדי את שם ה׳ (‫קלה‬)

‫בלק. ‫נאם פשע לרשע‬ (‫לו‬)

‫פנחס‬. ‫שממתי באומרים חבלים‬ (קכב)‏

‫מטות. אודה ה’ בכל לבב‬ (‫קיא‬)‏

‫מסעי. עכתם לדור (‫טז‬)

‫הדברים. למה אלהים זנחת תהלים (עד)‬

‫ואתחנן. ישושום מלבל וציה ישעיה‬ (‫לח‬)‏

‫עקב. מאין כעוך ירמיה‬ (‫יוד‬)‏

‫ראה. הלא פרוש ישעיה‬ (‫נח‬)‏

‫שופטים. לננו צדיקים‬ (‫לג‬)‏

‫כי תצא. שפטני אלהים (מג)

‫כי תבא. ה׳ עור (‫טו‬)

‫נצבים אל אלהים ה׳ דבר (‫נ‬)

‫וילך. תפלה למשה‬ (‫צ‬)‏

‫האזינו. חסדי היאזכיל ישעיה‬ (סג)‏

‫וזאת הברכה. שמחתי באומרים לי‬ (‫קכב‬)  ‫או הושיעה‬ (יב‬)‏

 

ספר תהלים אשר הוא ק”ן תפלות ובקשות אשר חיבר וקיבץ דוד מלך ישראל, הוא הספר המלווה את עם ישראל מאז עד היום בכל מצב קשה, מיותר להרחיב על מעלתו וגדולתו אשר דרכו שפכו דמעות כמים בהתחננם אל השם על כל צרה שלא תבא, ובכל זאת רציתי להביא קטע מדברי המקובל רבי נפתלי הירץ בכרך זצ”ל בספרו עמק המלך בשם הרב אביגדור קרא וזה לשונו:

“שמעתי מפי אבא מורי הקדוש הי”ד כי בשנת קי”ב אחרי הגזרות נשאר כפר אחד סמוך לערפורט שלא שלטו בו אויבים, והיה יושב בו איש מסכן וצדיק שלא כל כך ידע ללמוד תורה מלבד פשוטי המקרא והיה זקן ונפטר בשיבה טובה, ותוך שלושים יום לפטירתו בא לחכם אחר מופלג וחסיד שהיה בערפורט, ונדמה לו שהיה עומד בתכריכיו וספר קטן תחת זרועו, אז אמר לו החסיד, וכי אתה לא האיש שקברנו פה ביום פלוני? ענה לו כן דברת, אני הוא. שאל אותו החכם, ומה הספר אשר בידך? ענה לו ספר תהילים, ובאתי להזהירך שתודיע לבני הישוב שלי שיבריחו את עצמם מחוץ לעיר, וימלטו על נפשם כי כלתה אליהם הרעה וימלטו אל העיירות האחרות, כי כל עוד שהייתי חי, השלמתי וגמרתי את ספר התהלים בכל יום כמה שנים, ובזכות זה חיו בשלוה עד היום, ומעכשיו אין מי שיגן עליהם. ויהי בבוקר ותפעם רוחו של החסיד, וישלח שליח מיוחד לאותו הכפר להזהירם על הרעה העומדת לבוא, והנה מקצתם אשר האמינו בחסיד נמלטו ונצלו, ומקצתם שנתייאשו מן הפורענות נשארו שם עד אשר פגעה בהם יד השם ומידת דינו ונהרגו על ידי הפורעים, השם ינקום דמם … ומיום אשר שמע הרב אביגדור את הסיפור הנ”ל לא נמנע כל ימיו מלהגיד ספר תהלים בכל שבוע כל יום חלק ממנו, עד אשר היה משלים את התהלים מדי שבוע, על כן אל תתרפה ידיך ממנו כי מי שהוא רגיל לקרא בו הוא דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל כל בני ישראל, ומגלגל עליהם כל מיני שפע ברכות וטובות והצלחות, אשרי הזוכה וזכות הרבים תלוי בו עכ”ד ולכן הבאתי כאן את פרקי התהילים המסוגלים לכל דבר טוב…

 

לזיווג סגולה לקרוא כל יום תהילים פרקים ל”א, ל”ב, ע´, ע”ב, קכ”ד 

וטוב לקרוא את הפרקים הבאים בכותל המערבי (אם אפשר) ולהדליק נר לרבי מאיר בעל הנס שבזכותו ישלח השם יתברך את זיווגו ההגון במהרה

 

פרק ל”א: 

א לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר לְדָוִד 

ב בְּךָ-יְהוָה חָסִיתִי, אַל-אֵבוֹשָׁה לְעוֹלָם; בְּצִדְקָתְךָ פַלְּטֵנִי 

ג הַטֵּה אֵלַי, אָזְנְךָ– מְהֵרָה הַצִּילֵנִי: הֱיֵה לִי, לְצוּר-מָעוֹז–לְבֵית מְצוּדוֹת; לְהוֹשִׁיעֵנִי 

ד כִּי-סַלְעִי וּמְצוּדָתִי אָתָּה; וּלְמַעַן שִׁמְךָ, תַּנְחֵנִי וּתְנַהֲלֵנִי 

ה תּוֹצִיאֵנִי–מֵרֶשֶׁת זוּ, טָמְנוּ לִי: כִּי-אַתָּה, מָעוּזִּי 

ו בְּיָדְךָ, אַפְקִיד רוּחִי: פָּדִיתָ אוֹתִי יְהוָה–אֵל אֱמֶת 

ז שָׂנֵאתִי, הַשֹּׁמְרִים הַבְלֵי-שָׁוְא; וַאֲנִי, אֶל-יְהוָה בָּטָחְתִּי 

ח אָגִילָה וְאֶשְׂמְחָה, בְּחַסְדֶּךָ: אֲשֶׁר רָאִיתָ, אֶת-עָנְיִי; יָדַעְתָּ, בְּצָרוֹת נַפְשִׁי 

ט וְלֹא הִסְגַּרְתַּנִי, בְּיַד-אוֹיֵב; הֶעֱמַדְתָּ בַמֶּרְחָב רַגְלָי 

י חָנֵּנִי יְהוָה, כִּי צַר-לִי: עָשְׁשָׁה בְכַעַס עֵינִי; נַפְשִׁי וּבִטְנִי 

יא כִּי כָלוּ בְיָגוֹן, חַיַּי– וּשְׁנוֹתַי בַּאֲנָחָה: כָּשַׁל בַּעֲוֹנִי כֹחִי; וַעֲצָמַי עָשֵׁשׁוּ 

יב מִכָּל-צֹרְרַי הָיִיתִי חֶרְפָּה, וְלִשְׁכֵנַי מְאֹד– וּפַחַד לִמְיֻדָּעָי: רֹאַי בַּחוּץ– נָדְדוּ מִמֶּנִּי 

יג נִשְׁכַּחְתִּי, כְּמֵת מִלֵּב; הָיִיתִי, כִּכְלִי אֹבֵד 

יד כִּי שָׁמַעְתִּי, דִּבַּת רַבִּים– מָגוֹר מִסָּבִיב: בְּהִוָּסְדָם יַחַד עָלַי; לָקַחַת נַפְשִׁי זָמָמוּ 

טו וַאֲנִי, עָלֶיךָ בָטַחְתִּי יְהוָה; אָמַרְתִּי, אֱלֹהַי אָתָּה 

טז בְּיָדְךָ עִתֹּתָי; הַצִּילֵנִי מִיַּד-אוֹיְבַי, וּמֵרֹדְפָי 

יז הָאִירָה פָנֶיךָ, עַל-עַבְדֶּךָ; הוֹשִׁיעֵנִי בְחַסְדֶּךָ 

יח יְהוָה–אַל-אֵבוֹשָׁה, כִּי קְרָאתִיךָ; יֵבֹשׁוּ רְשָׁעִים, יִדְּמוּ לִשְׁאוֹל 

יט תֵּאָלַמְנָה, שִׂפְתֵי-שָׁקֶר: הַדֹּבְרוֹת עַל-צַדִּיק עָתָק–בְּגַאֲוָה וָבוּז 

כ מָה רַב-טוּבְךָ, אֲשֶׁר-צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ: פָּעַלְתָּ, לַחֹסִים בָּךְ; נֶגֶד, בְּנֵי אָדָם 

כא תַּסְתִּירֵם, בְּסֵתֶר פָּנֶיךָ– מֵרֻכְסֵי-אִישׁ: תִּצְפְּנֵם בְּסֻכָּה; מֵרִיב לְשֹׁנוֹת 

כב בָּרוּךְ יְהוָה: כִּי הִפְלִיא חַסְדּוֹ לִי, בְּעִיר מָצוֹר 

כג וַאֲנִי, אָמַרְתִּי בְחָפְזִי– נִגְרַזְתִּי, מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ: אָכֵן–שָׁמַעְתָּ, קוֹל תַּחֲנוּנַי; בְּשַׁוְּעִי אֵלֶיךָ 

כד אֶהֱבוּ אֶת-יְהוָה, כָּל-חֲסִידָיו: אֱמוּנִים, נֹצֵר יְהוָה; וּמְשַׁלֵּם עַל-יֶתֶר, עֹשֵׂה גַאֲוָה 

כה חִזְקוּ, וְיַאֲמֵץ לְבַבְכֶם– כָּל-הַמְיַחֲלִים, לַיהוָה 

 

פרק ל”ב: 

א לְדָוִד, מַשְׂכִּיל: אַשְׁרֵי נְשׂוּי-פֶּשַׁע; כְּסוּי חֲטָאָה 

ב אַשְׁרֵי אָדָם–לֹא יַחְשֹׁב יְהוָה לוֹ עָוֹן; וְאֵין בְּרוּחוֹ רְמִיָּה 

ג כִּי-הֶחֱרַשְׁתִּי, בָּלוּ עֲצָמָי– בְּשַׁאֲגָתִי, כָּל-הַיּוֹם 

ד כִּי, יוֹמָם וָלַיְלָה– תִּכְבַּד עָלַי, יָדֶךָ: נֶהְפַּךְ לְשַׁדִּי– בְּחַרְבֹנֵי קַיִץ סֶלָה 

ה חַטָּאתִי אוֹדִיעֲךָ, וַעֲוֹנִי לֹא-כִסִּיתִי– אָמַרְתִּי, אוֹדֶה עֲלֵי פְשָׁעַי לַיהוָה; וְאַתָּה נָשָׂאתָ עֲוֹן חַטָּאתִי סֶלָה 

ו עַל-זֹאת, יִתְפַּלֵּל כָּל-חָסִיד אֵלֶיךָ– לְעֵת מְצֹא: רַק, לְשֵׁטֶף מַיִם רַבִּים– אֵלָיו, לֹא יַגִּיעוּ 

ז אַתָּה, סֵתֶר לִי– מִצַּר תִּצְּרֵנִי: רָנֵּי פַלֵּט; תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה 

ח אַשְׂכִּילְךָ, וְאוֹרְךָ–בְּדֶרֶךְ-זוּ תֵלֵךְ; אִיעֲצָה עָלֶיךָ עֵינִי 

ט אַל-תִּהְיוּ, כְּסוּס כְּפֶרֶד– אֵין הָבִין: בְּמֶתֶג-וָרֶסֶן עֶדְיוֹ לִבְלוֹם; בַּל, קְרֹב אֵלֶיךָ 

י רַבִּים מַכְאוֹבִים, לָרָשָׁע: וְהַבּוֹטֵחַ בַּיהוָה–חֶסֶד, יְסוֹבְבֶנּוּ 

יא שִׂמְחוּ בַיהוָה וְגִילוּ, צַדִּיקִים; וְהַרְנִינוּ, כָּל-יִשְׁרֵי-לֵב 

 

פרק ע: 

א לַמְנַצֵּחַ, לְדָוִד לְהַזְכִּיר

ב אֱלֹהִים לְהַצִּילֵנִי; יְהוָה, לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה 

ג יֵבֹשׁוּ וְיַחְפְּרוּ, מְבַקְשֵׁי נַפְשִׁי: יִסֹּגוּ אָחוֹר, וְיִכָּלְמוּ; חֲפֵצֵי, רָעָתִי 

ד יָשׁוּבוּ, עַל-עֵקֶב בָּשְׁתָּם– הָאֹמְרִים, הֶאָח הֶאָח 

ה יָשִׂישׂוּ וְיִשְׂמְחוּ, בְּךָ– כָּל-מְבַקְשֶׁיךָ: וְיֹאמְרוּ תָמִיד, יִגְדַּל אֱלֹהִים– אֹהֲבֵי, יְשׁוּעָתֶךָ 

ו וַאֲנִי, עָנִי וְאֶבְיוֹן– אֱלֹהִים חוּשָׁה-לִּי: עֶזְרִי וּמְפַלְטִי אַתָּה; יְהוָה, אַל-תְּאַחַר 

 

פרק ע”ב: 

א לִשְׁלֹמֹה: אֱלֹהִים–מִשְׁפָּטֶיךָ, לְמֶלֶךְ תֵּן; וְצִדְקָתְךָ לְבֶן-מֶלֶךְ 

ב יָדִין עַמְּךָ בְצֶדֶק; וַעֲנִיֶּיךָ בְמִשְׁפָּט 

ג יִשְׂאוּ הָרִים שָׁלוֹם לָעָם; וּגְבָעוֹת, בִּצְדָקָה 

ד יִשְׁפֹּט, עֲנִיֵּי-עָם–יוֹשִׁיעַ, לִבְנֵי אֶבְיוֹן; וִידַכֵּא עוֹשֵׁק 

ה יִירָאוּךָ עִם-שָׁמֶשׁ; וְלִפְנֵי יָרֵחַ, דּוֹר דּוֹרִים 

ו יֵרֵד, כְּמָטָר עַל-גֵּז; כִּרְבִיבִים, זַרְזִיף אָרֶץ 

ז יִפְרַח-בְּיָמָיו צַדִּיק; וְרֹב שָׁלוֹם, עַד-בְּלִי יָרֵחַ 

ח וְיֵרְדְּ, מִיָּם עַד-יָם; וּמִנָּהָר, עַד-אַפְסֵי-אָרֶץ 

ט לְפָנָיו, יִכְרְעוּ צִיִּים; וְאֹיְבָיו, עָפָר יְלַחֵכוּ 

י מַלְכֵי תַרְשִׁישׁ וְאִיִּים, מִנְחָה יָשִׁיבוּ; מַלְכֵי שְׁבָא וּסְבָא, אֶשְׁכָּר יַקְרִיבוּ 

יא וְיִשְׁתַּחֲווּ-לוֹ כָל-מְלָכִים; כָּל-גּוֹיִם יַעַבְדוּהוּ 

יב כִּי-יַצִּיל, אֶבְיוֹן מְשַׁוֵּעַ; וְעָנִי, וְאֵין-עֹזֵר לוֹ 

יג יָחֹס, עַל-דַּל וְאֶבְיוֹן; וְנַפְשׁוֹת אֶבְיוֹנִים יוֹשִׁיעַ 

יד מִתּוֹךְ וּמֵחָמָס, יִגְאַל נַפְשָׁם; וְיֵיקַר דָּמָם בְּעֵינָיו 

טו וִיחִי– וְיִתֶּן-לוֹ, מִזְּהַב שְׁבָא:וְיִתְפַּלֵּל בַּעֲדוֹ תָמִיד; כָּל-הַיּוֹם, יְבָרְכֶנְהוּ 

טז יְהִי פִסַּת-בַּר, בָּאָרֶץ– בְּרֹאשׁ הָרִים: יִרְעַשׁ כַּלְּבָנוֹן פִּרְיוֹ; וְיָצִיצוּ מֵעִיר, כְּעֵשֶׂב הָאָרֶץ 

יז יְהִי שְׁמוֹ, לְעוֹלָם– לִפְנֵי-שֶׁמֶשׁ, [ינין ] יִנּוֹן שְׁמוֹ: וְיִתְבָּרְכוּ בוֹ; כָּל-גּוֹיִם יְאַשְּׁרוּהוּ 

יח בָּרוּךְ, יְהוָה אֱלֹהִים–אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל: עֹשֵׂה נִפְלָאוֹת לְבַדּוֹ 

יט וּבָרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹדוֹ– לְעוֹלָם: וְיִמָּלֵא כְבוֹדוֹ, אֶת-כֹּל הָאָרֶץ– אָמֵן וְאָמֵן 

כ כָּלּוּ תְפִלּוֹת– דָּוִד, בֶּן-יִשָׁי 

 

פרק קכ”ד: 

א שִׁיר הַמַּעֲלוֹת, לְדָוִד: לוּלֵי יְהוָה, שֶׁהָיָה לָנוּ– יֹאמַר-נָא, יִשְׂרָאֵל 

ב לוּלֵי יְהוָה, שֶׁהָיָה לָנוּ– בְּקוּם עָלֵינוּ אָדָם 

ג אֲזַי, חַיִּים בְּלָעוּנוּ– בַּחֲרוֹת אַפָּם בָּנוּ 

ד אֲזַי, הַמַּיִם שְׁטָפוּנוּ– נַחְלָה, עָבַר עַל-נַפְשֵׁנוּ 

ה אֲזַי, עָבַר עַל-נַפְשֵׁנוּ– הַמַּיִם, הַזֵּידוֹנִים 

ו בָּרוּךְ יְהוָה– שֶׁלֹּא נְתָנָנוּ טֶרֶף, לְשִׁנֵּיהֶם 

ז נַפְשֵׁנוּ– כְּצִפּוֹר נִמְלְטָה, מִפַּח יוֹקְשִׁים: הַפַּח נִשְׁבָּר, וַאֲנַחְנוּ נִמְלָטְנוּ 

ח עֶזְרֵנוּ, בְּשֵׁם יְהוָה– עֹשֵׂה, שָׁמַיִם וָאָרֶץ 

 

אחרי הקריאה יאמר:

יהי רצון מלפניך ה אלהי ואלהי אבותי שיהיה חשוב ומקובל ורצוי פרקי התהלים שקראתי לפניך ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מראשי תיבות וסופי תיבות ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק, ויעקב, משה ואהרון, יוסף הצדיק ודוד המלך, עליהם השלום שתתנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ותסיר מעלי כל מיני עיכובים וכשפים וכל מני עין הרע וקללה רעה ואמצא בת –בן זוגי במהרה ואתחתן  ואבנה בית נאמן בישראל במהרה אמן כן יהי רצון…

 


תפילה למציאת בת זוג:

רבונו של עולם, בחסדך יצרת עולמך, ובראת אדם, ועשית לו עזר, וצויתנו לישא אשה ולהוליד בנים, והחמירו עבדיך רבותינו זכרונם לברכה שלא לאחר מצוה זו, ויען חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלויים כמעט באשה, ובעונותינו הרבים אין עוד נביא ולא בעלי רוח- הקדש, לדעת איזו ראויה כדי לקיים מצותיך.

לכן בלב נשבר באתי להפיל תחנתי לפניך אב הרחמן, ויהי רצון מלפניך ה´ אלהי ואלהי אבותי שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בת- זוג נאה, יראת ה´ ובעלת מדות טובות ובעלת מזל טוב, וטובת שכל ומוצלחת ומבורכת, כי בזה אוכל לעבוד עבודת הקדש בלי טרדה, והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה, ויש לה יראת- ה´ ומידות טובות ומזל טוב והוגנת לי, ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה לבי לגמור הדבר באופן שאוכל לקיים מצותיך וטוב לי בעולם  הזה ובעולם הבא.


אל מלא רחמים, ר´חום ח´נון ש´ומר ת´ומך מ´ציל י´שר פ´ודה (יכון בשם רחש תמיף) עזרני על דבר כבוד שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. חנני וענני ושמע תפילתי (יכוון בשם (לא להזכיר בפה) אראריתא) כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה (יכוון (לא להזכיר בפה) אוכץ אזבוגה). יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה´ צורי וגואלי.

  

   

להצלחה: מזמור נ”ז, קכ”ב 

 

להצליח בדירה החדשה :מזמור ס”א 

 

להצליח בעסק: מזמור ס”ג, קי”ד 

  

להצליח בבקשה מאנשים :מזמור ד, ח, ט”ו, ל”ד, ס”ה, קכ”ב

  

להצליח בדרכים :מזמור י”ז, ל”ד

  

לזכות בדין: מזמור ז, ל”ה, צ”ג

  

לחן בעיני השלטון: מזמור ח, ל”ד, ע”א, קכ”ב

  

להינצל מצרה ומשביה: מזמור ט”ז, כ”ה, כ”ו, ס”ז, ע”א, ע”ז

  

להכניע שונאים: מזמור ל”ה, מ”ח, נ”ג, נ”ד, נ”ה, ע”א, ע”ד

  

להחזירך על כנך לאומנותך :מזמור מ”א, מ”ב, מ”ג

  

להבריח רוח רע ושדים: מזמור י, ט”ו, צ”א, קמ”ד

  

לפתיחת הלב: מזמור ט”ז, י”ט

  

לשאלת חלום: מזמור כ”ג, מ”ב

  

לבקש רחמים על עקרה: מזמור ק”ב, ק”ג

  

להתפלל על מקשה לילד: מזמור כ

  

לקרא אחר כל סגולה: מזמור ד, י, ל”ב

 

 

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button