אותיות

שמך מתחיל באות ג’ מה זה אומר עליך

גימל

ערך מספרי – 3

מקביל ליום שני

תכונה חיובית – עושר

היפוכה – עוני

תכונת המזל – גבריות

שער לתודעה – אוזן ימין

כוכב שולט – ירח (לבנה)

צבע – כסף

ישות רוחנית גברית (ארכיטיפוס) – יצחק אבינו

ישות רוחנית נשית – מרים הנביאה.

כלי נגינה – נבל

מילת מפתח – צמצום

יסוד מארבעת היסודות – מים

מלאך ממונה –

 

“מהו גימל, מלמד שאמר הקב”ה גמלתי יחד מחסדי לדלים, לדלים מחסדי יחד גמלתי” (אותיות דרבי עקיבא)

“נכנסו אות ד’ ואות ג’. אמרו אף הן כך. אמר גם להן, די לכן להיות זו עם זו, שהרי לא יחדלו אביונים מן הארץ, וצריכים לגמול עמהם חסד. הד’ היא עניה. כי נקראת דלת מלשון דלות. הג’ גומלת לה חסד, לדלת. וע”כ אל תתפרדנה זו מזו. ודי לכן, לזון זו את זו”. (הקדמת הזוהר, אותיות דרב המנונא סבא)

“הגאוה והגדולה לחי עולמים” (שיר היחוד, מתוןך פרקי היכלות)

“גדול ה’ ומהלל מאד ולגדולתו אין חקר” (תהלים קמ”ה, ג’)

 

ג’ – מסמלת את התנועה הראשונה אחרי ההבנה, מסמלת צעידה לקראת משהו, גמילת חסד ויכולת להתחלק עם הזולת.

האות השלישית, מסמלת תפיסה לפיה אם לא יימצא יחוד, החוט המשולש לא יוכל לקיים את עצמו. ג’ מסמלת גם את שלושת המימדים: גבורה (א’) עושר (ב’) חוכמת השימוש במתנות אלו (ג’).

אות שמסמלת גבריות, מסמלת מזל – גד, אות של גאולה (שחרור) מעבדות הגוף לנפש.

אות של גדילה, צמיחה, התעצמות הפנימיות כלפי מעלה.

אות של שמחה – גיל. אות של אמת – גילוי, למרות גלי החיים. מסמלת גשם, שפע.

ג’ היא אות של שפע ומזל, מייצגת את הגאולה והשחרור, את הצמיחה והעוצמה, את השמחה!

 

המקובלים שילבו את המילים הבאות בתוך תפילותיהם, חזרה עליהן בקול, פעמים אחדות, פועלת ומשפיעה על הלך הנפש: גאולה, גאון, גבוה, גבול, גביר, גל, גן, גפן, גד

 

מספר על האדם

מסמלת התחברות לזולת, מעבר מגבולות האני לעבר המפגש עם אתה.

אחרי שמיצה את יכולותיו, את תבונתו ואת העצמי הנפרד שלו, האדם חווה את עצמו כבודד – גט,] ואז מבין שרק עם עשייה למען הזולת הוא יוכל להגימל מבדידותו.

במובן הפנימי והאישי הוא חווה את נפשו ואת נשמתו כשהוא פועל למען הזולת, גמילת חסד היא לתועלת הנשמה. אם לא יעשה זאת הוא יחיה במהות של גט וגירוש מעצמו.

הוא לא ינוח ולא ישקוט עד שלא יביא דברים לידי גמר.

זהו אדם של אמת. בדרך כלל יגדור את עצמו בגדרים וסייגים של אסור ומותר.

נסו להוציאו משלוותו, ותבינו מהי מלחמת גוג ומגוג.

יש בו יכולת לגזום את תכונותיו השליליות, הוא בעל יכולת של בקרה עצמית, כשהוא אינו מצליח תמצאו אותו בתוך גחמותיו.

המאפיין הבולט ביותר של אדם שהאות הראשונה של שמו היא ג’ הוא עושר.

הוא חי את חייו בתחושה של עושר חומרי או אישיותי או מנטלי. הוא יכול לקיים את עצמו רק במצב כזה. תכונה זו ממחישה את הביטוי “האמת היא בעיני המתבונן”. לא תמיד העושר שהוא חש גלוי לסובבים אותו, אולם עבורו הינו מציאות חיים מוחשית לחלוטין. ראיה זו של עולמו מקנה לו חדוות חיים, גיל ושמחה.

כשאדם מרגיש בטוח שיש לו שפע בלתי נדלה מדבר מסויים, קל לו יותר לתת ממנו לאחרים, להתחלק ולהעניק. החרדה מפני מחסור אינה קיימת לגבי דידו, ולכן מתוך עולמו העשיר הוא גם יכול לתת לסביבתו את המיטב.

לאנשים ששמם מתחיל בג’ יש יכולת נתינה גדולה.

סגולת נפשו היא הנתינה והחסד, מידת היושר, ההגינות והשלמות הפנימית.

הצדק הוא נר לרגליו, הלך הנפש שלו הוא הענווה, הוא מכיר את מקומו, מזהה את איכויותיו, ומעשיו יבוצאו תמיד על הצד הטוב ביותר.

שמו חשוב לו, הוא הנכס היקר לו מכל, הוא יטפח אותו וישמור עליו.

הוא חבר נאמן וחשוב לו שסביבתו תכיר בו ככזה. הוא משתף אחרים בשמחותיו והנאותיו. הוא מתחלק עם אחרים במה שיש לו.

כשהוא נושא ונותן הוא מאפשר לשני להרוויח, ועסקה היא מוצלחת בעיניו כשהיא מאפשרת רווח לשני הצדדים. כסף הוא מכשיר לביטוי אישיותו הנהדרת.

הוא לא חי בפחד קיומי, ויעדיף לשהות בבית נאה וסביבה מטופחת.

הוא מתחבר בקלות, הוא אדם חביב ואהוב על הבריות, יש בו שלמות פנימית, שלווה ותחושת ביטוחון.

נטייתו היא להתקשרות עם אנשים חכמים יותר ממנו, הם אינם מאיימים עליו, הם משמשים מקור בלתי נדלה להעשרת רוחו.

אופיו השווקי מאלץ אותו לנסות לשאת חן בעיני הבריות, והוא משלם במחיר של נתינה תמידית לסביבתו.

הוא יהיה שליח של רצון טוב לגישור ולסיום מריבות וסכסוכים. תמצאו אותו, בדרך כלל, בקרב נכבדי הקהילה, נטייתו לבמות הופכת אותו לשחקן או זמר. תמיד ימלא את רצון האחרים ולא את רצונו. הוא מכיר בערכו ודואג לפצות את עצמו פיצוי הולך על נתינתו. הוא חבר טוב, בעל טוב ושותף נפלא.

הוא יכול לקיים את עצמו רק במצב של חדוות חיים.

 

גילוי האות במישור הפיסי והרגשי

האנרגיות הרוחניות, המתבטאות בכל אות ואות, מתגשמות גם באיברים פיסיים. המקובלים מצאו קשר בין האות הראשונה בשם לבין איברים פיסיים מסויימים שכינוים מתחיל באותה אות, וכך יכלו להצביע על רגישות ו/או על חולשה באיברים אלו לפי שם האדם.

בבעלי שמות המתחילים באות ג’ תתגלה רגישות בכללות הגוף: יציבה, גידים, גולגולת, גרון, בעיות בוושט ובקנה.

אנרגיית האות משתקפת גם במישור הרגשי והנפשי. הבעיות הרגשיות המתגלות מאנרגיית האות הינן כאשר האדם אינו מצליח לממש עצמו בדרך חיובית ואז עלולה להתגלות אצלו נטייה לגניבה ולהעמדת פנים.

המקובלים הורו שברגע שהאדם מזהה את כשלונו, ומתוודה עליו בינו לבין עצמו, ומעלה את הבעייה לתודעה, מתחיל תהליך של תיקון הנפש ושכלולה, המשפיע ברמה הרגשית/פיסית.

האות הינה פתח לעולם רוחני מהסומל בתוכנה של האות, אדם ששמו מתחיל באות ג’ יכול לתקן ליקויים בנפשו על ידי אמירה של מילים מסויימות שהן מוליכות אנרגטיות לתיקון הנפש: גזלנו, גילוי עריות, גאווה ובוז.

 

פסוקים לשמירה ולהגנה

על פי המקובלים פסוקים הבנויים משלוש תיבות מסמלים את התוכן של האות ג’. קריאה יומיומית מפתחת תודעה שמטהרת את מי שהאות ג’ מופיעה בשמו מכל מיני חסרונות.

“ומשמע ודומה ומשא”

“וישב יצחק בגרר”

והרעב כבד בארץ”

“ובני דן חושים”

“לישועתך קיויתי ה'”

יששכר זבולון ובנימין”

מכשפה לא תחייה”

“ועשית משבצות זהב”

“ולצרעת הבגד ולבית”

“ולשאת ולספחת ולבהרת”

“יברכך ה’ וישמרך”

“ויהי אחרי המגיפה”

ובני פלו אליאב”

“ברוך טנאך ומשארתך”

“והחוט המשולש לא במהרה ינתק”

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button