אותיות

האות ט’ בראש השם מה זה אומר עליך?

ט' מסמלת את הטוב, את היכולת להתנער ולנקות דברים, לטאטא

טית

ערך מספרי – 9

מקביל לחודש אב

תכונה חיובית – תבונה

היפוכה – שטחיות

תכונת המזל – ניתוח

כוכב שולט – חמה (שמש)

צבע – ירוק

ישות רוחנית גברית – דניאל

שבט – שמעון

סמל – מבצר שכם

כלי נגינה – צ’לו

מילת מפתח – הקשבה

מלאך ממונה – ברקיאל

 

“אל תקרא טי”ת אלא טיט. ומהו טיט זה טיט שבידו של הקב”ה, שנאמר הנה כחומר ביד היוצר וכו’, שכל העולם לא נברא אלא הימנו, ולבסוף עתידין כולם שחוזרים לטיט, שנאמר הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן העפר, ואין טיט אלא עפר שנברא ממנו אדה”ר, שנאמר ויצר ה’ אלוהים את האדם עפר מן האדמה”.

(אותיות דרבי עקיבא)

“נכנסה אות ט’. אמרה לפניו: רבון העולם, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי בי אתה נקרא טוב וישר. אמר לה: לא אברא בך את העולם, כי טובך סתום בתוכך, וגנוז בתוכך. ז”ש, מה רב טובך אשר צפנת ליראך. וכיון שהטוב גנוז בתוכך הרי אין בו חלק לעולם הזה שאני רוצה לברוא, אלא בעולם הבא. ועוד, משום שטובך גנוז בתוכך, יטבעו שערי ההיכל. ז”ש טבעו בארץ שעריה. ועוד, כי הח’ כנגדך, וכשתתחברנה יחד, תהיינו ח”ט. דהיינו חטא. וע”כ לא נרשמו אותיות אלו בשבטים הקדושים. מיד יצאה לפניו”

(הקדמות הזוהרכ, אותיות דרב המנונא סבא)

 

“הטכס והטוהר לחי עולמים”

(שיר היחוד, מתוך פרקי היכלות)

“טוב ה’ לכל ורחמיו על כל מעשיו”

(תהלים קמ”ה, ט’)

 

ט’ מסמלת את הטוב, את היכולת להתנער ולנקות דברים, לטאטא.

ח’ ו-ט’ מצטרפות לחטא, כהחטאת מטרה. ט’ היא אות שמסמלת מטרה מוגדרת! אם המטרה לא מוגדרת, לא אשיג אותה ולא אבוא על סיפוקי, וכמובן שלא ארגיש טוב.

היא מסמלת גם את ההבנה שמושג הטוב הוא סובייקטיבי (לכל אחד יש את הטוב שלו).

ט’ מסמלת את החומר הבסיסי לבנין, את הטיט, את החומר ביד היוצר, החומר שרק אישיות יוצרת יכולה לממשו.

טוב הוא שכר-על, דבר צפון, יכולת לראות את הקורה לאדם, ולהבין שכל הקורה הינו לטובתו. להבין להרגיש שיש לנו הכל, וממילא הטוב הוא גם מיטיב.

 

ט’ היא אות של מטרה, מייצגת את ההתבוננות וההבנה, את האידאות, את הטוב!

 

המקובלים שילבו את המילים הבאות בתוך תפילותיהם, חזרה עליהן בקול, פעמים אחדות, פועלת ומשפיעה על הלך הנפש: טוב, טהרה, טבעת, טוחנות, טל, טנא, טפח, טיפה, טבור, טלית

 

מספר על האדם

החתירה הבלתי נלאית למטרות נשגבות שמעבר לאדם והצורך ליציאה משגרה, גורמת בעקיפין לחוסר איזון רגשי ונפשי, ואז מתברר לאדם שטוב הוא ציון גבוה.

הוא יעסוק תדיר בפעולות של נקיון כתוצאה מאי איזונו הרגשי.

הוא נכסף להשגת דברים טובים יותר, כשהוא מבין שהם בני חלוף, ועל כן הוא יוצא לחיפוש אחר הטוב המוחלט.

לאנשים אלו שאיפה ללא פשרות לעבר האידאלי והאוטופי. בדרך להשגת המטרות הנשגבות אלו נשכחים הפרטים הקטנים, נשכחת הדרך ובעצם נשכחים החיים. האדם טובע בבלבול הנובע מהחטאת החיים.

האידאות הגדולות גורמות לאדם להבטיח הבטחות אבל הוא צריך ללמוד לקיים את דבריו בשטר התחייבות. אי מימוש של ה-ט’ בשם מסומלת בגירוש, בגט.

תכונתו השלטת של האדם שט’ מופיעה בשמו היא התבונה העמוקה שלו, היכולת להסיק מסקנה מתוך המאורעות וליישם אותה. היכולת להבין את המחשבה היוצרת מרחק בינו לבין מעשיו. בגלל יכולתו זו הוא מנהל את חייו כאילו היו טכס.

הוא אדם רגיש וטוב לב. למרות האימפולסיביות שלו, היוצרת רושם של אדם כעסן, הוא מתרצה בקלות. החוכמה היא בראש מעייניו, ובדרך כלל התנהלותו הנפשית היא מתוך ענווה, כזו היודעת שעניו אמיתי הוא זה המכיר את מקומו.

הוא מתנסח כראוי וכל דבר מעניין אותו. הוא אדם סקרן ומתעניין. הוא מעריך את עצמו כאיש חשוב, מכובד בעיני עצמו וראוי לכל הכבוד וההדר שהסביבה יכולה להעניק לאדם כמוהו.

הוא חזק ובעל עוצמה פנימית, בצעירותו הוא פורק עול ומוסכמות. הוא תקיף, אמיץ ועז פנים. לא פעם הוא נזקק לכוחו הפיזי כדי למלא את רצונותיו. הוא מעדיף להפיק טוב ללא מאמץ ומחויבות. סיסמתו – הכל שלי.

בחייו המעשיים הוא ממצה את עצמו בדרך כלל במסחר, כאיש עסקים או סוכן מצליח. יש שהוא דווקא מביע את עצמו באמצעות מתן סיוע נפשי לזולת ואז הוא “הפסיכיאטר” או “העובד הסוציאלי” של סביבתו אשר תיהנה מעצתו הטובה.

בגלל הדומיננטיות שלו, אותה הוא מדגיש ללא הרף, הוא גורם לא פעם לסביבתו שלא תאהב אותו. הוא לא טועה בתחושת “קשירת הקשר” נגדו. אבל למרות הכל, האנשים סביבו מעריכים את כשרונותיו ואת יכולותיו.

הוא שמח בשמחתם של האחרים ובהצלחתם, נושא ונותן כדי להיטיב להם, ואינו חושש לעזור להם גם במקום שיתכן שיזיקו לו. הוא אדם העומד בדיבורו ומשיב טובה תחת טובה.

 

תכונת המנהיגות שבו מתאפשרת תודות לדאגתו לזולת בענייני הגוף ובצורכי הנפש.

 

כשהוא בצרה הוא עושה הכל על מנת לצאת ממנה במהירות. כך גם כשהוא עוזר לאחרים לפתור את בעיותיהם. הוא אדם בעל שאיפות גבוהות אבל אינו שוכח מנין צמח.

יש לו צורך עצום באהבה, כשזו חסרה, הוא מתקשה לנהל את חייו במלואם. הוא משקיע מאמצים אדירים לזכות באהבת סביבתו אליו, לא פעם באמצעות מעשים לא מקובלים שיובילו אותו להרס עצמו ותסכול. תסכול מתמשך כתוצאה מחוסר אהבה יביא אותו להתבדל מסביבתו ולשקוע בבדידותו.

הוא צריך ללמוד לאהוב את עצמו כדי לא להיות לןלוי תלות מוחלטת באהבת הסביבה. הדרך לשם היא באמצעות מימוש עצמו וטיפוח הכשרונות החבויים בו.

 

תכונתו השלטת היא התבונה העמוקה שלו.

 

גילוי האות במישור הפיסי והרגשי

האנרגיות הרוחניות, המתבטאות בכל אות ואות, מתגשמות גם באיברים פיסיים. המקובלים מצאו קשר בין האות הראשונה בשם לבין איברים פיסיים מסויימים שכינוים מתחיל באותה אות, וכך יכלו להצביע על רגישות ו/או על חולשה באיברים אלו לפי שם האדם. אצל בעלי שמות המתחילים באות ט’ תתגלה רגישות בטבור (שבר בטבור), בטוחות (כליות), בטחול.

אנרגיית האות משתקפת גם במישור הרגשי והנפשי. הבעיות הרגשיות המתגלות באות ט’ יכולות להתגלות כשהאדם מאבד את הקשר עם סביבתו ועם המציאות.

המקובלים הורו שברגע שהאדם מזהה את כשלונו ומתוודה עליו בינו לבין עצמו, ומעלה את הבעיה לתודעה, מתחיל תהליך של תיקון הנפש ושכלולה, המשפיע ברמה הרגשית/פיסית.

האות הינה פתח לעולם רוחני המסומל בתוכנה של האות, אדם ששמו מתחיל ב-ט’ יכול לתקן ליקויים בנפשו על ידי אמירה של מילים מסויימות שהן מוליכות אנרגטיות לתיקון הנפש: טפלנו שקר ומרמה, טמאת שפתיים, טמאת רעיון.

 

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button