XTP אקסתרפיהיום בחודש

נולדת ביום ט”ז בחודש מה זה אומר עליך

יום ט”ז בחודש – עת לעקור נטוע

אדם רבגוני, היודע לחיות בהרמוניה עם צרכיו השונים.

הוא איש של קצוות המסוגל לחיות עמם ללא סיכסוך פנימי. הוא אדם שלם. הקצוות שבו, יוצרים לא פעם עומס גדול, הגורר אותו לחולי פיזי, אולם שיקומו והחלמתו מהירים.

הוא סלחן, רואה את הטוב בשני, מסוגל להבינו ולקבל שוני בזולת. יודע לומר מילה טובה בזמן הנכון, יודע לרצות אנשים ומבין את צרכיהם. הוא יודע לחבר בין אנשים, בין רצונות ובין צרכים, תכונה זו הופכת אותו למתווך מצויין.

הוא טוב לב עד כדי הקרבת צרכיו למען הזולת.


מקור סגולות ישראל

יום טז לחודש: נחור אח אברהם אבינו נולד בו, וטוב הוא לכל מלאכה, לקנות ולמכור, לזרוע שדה וכרם, ולהתחתן בו. והזכר הנולד ביום הזה, יהיה רחב לב ויאריך ימים, אבל יצטרך להרבות במעשים טובים וחסד כדי להשיג את פרנסתו בריווח ולא בצמצום, והנקבה תהיה חכמה ואהובה, והחולה בו יקום מחוליו והחלומות ביום הזה הם חלומות בטלים ולא טוב להקיז דם ביום הזה …

ואמרו חכמינו זכרונם לברכה “לעולם יזהר אדם באלו הימים שלא לצאת בהם לדרך ולא להתחיל בהם שום עסק ”
ואלו הימים בחודש טובים -. ב. ד. ט. יא. טו. טז. יט. כא. כז.
אבל א. ג. ה. רעים ולא יזוז ממקומו וסימנך גא”ה ושאר ימים לא טובים ולא רעים ..

 

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button