אותיות

שמך מתחיל באות ד’ מה זה אומר עליך

ד

ערך מספר – 4

מקביל יום שלישי

תכונה חיובית – פריון

היפוכה – עקרות

תכונת המזל – חיוניות

שער לתודעה נחיר ימין

כוכר שולט – מאדים (מארס – בית כבודו מופע בדרך החיובית בניסן, מופע דרך השלילה לא השליליות בחודש חשוון)

צבע – ירוק (תכלת)תורקיז

ישות רוחנית גברית – יעקב אבינו

ישות רוחנית נשית – דבורה

כלי נגינה – חליל, שופר (כל כלי הנשיפה)

מילת מפתח – הבטחה

מלאך ממונה – רפאל

 

“דלת, אמר הקב”ה דברתי להקים דל. דל להקים דיברתי. כשבא דל לפני, איני משיבו מלפני ריקם. שנאמר אל ישוב דך ונכלם. ואני מקרב שכינתי אצלו בכל יום ויום, שנאמר קרוב ה’ לנשברי לב” (אותיות דרבי עקיבא)

“נכנסו אות ד’ ואות ג’. אמרו אף הן כך. אמר גם להן, די לכן להיות זו עם זו, שהרי לא יחדלו אביונים מן הארץ, וצריכים לגמול עמהם חסד. הד’ היא עניה. כי נקראת דלת מלשון דלות. הג’ גומלת לה חסד, לדלת. וע”כ אל תתפרדנה זו מזו, ודי לכן, לזון זו את זו”. (הקדמות הזוהר, אותיות דרב המנונא סבא)

“הדעת והדיבור לחי עולמים” (שיר היחוד, תוך פרקי היכלות)

“דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו” (תהילים קמ”ה, ד’)

 

ד’ היא אות הדיבור החי, הבורא היוצר, הביטוי העצמי המקורי, תובעת שלדיבור תהיה משמעות בחיי המעשה. להיות ‘דבר’ אין לך ‘דבר’ שאין לו מקום

ד’ מסמלת את ארבעת ממדי החיים, ארבעה כיוונים, ארבע עונות השנה, ארבעת היסודות. זוהי אות של פעולה, של שינוי, של תחושת האדם שאינו יחיד.

ד’ מסמלת את היציאה מתוך המרחב האישי ושימוש בעולם לצורך פרנסה. מסמלת את הדאגה, לעצמי, לזולת.

ד’ היא אות של פריון – דבלה/תאנה, דגן, דישון, כל אלה ביחד מסמלים שפע. התפשטות שלמה בשדה החיים אבל גם דאגה לא לאבד את מרכז החיים את דביר החיים.

יש בה גם ממידת הדין ומן הצורך להעמיד דברים על דיוקם. אות שמסמלת צורך גם בהתפשטות לשטחים גבוהים יותר, ויכולת לשמש כדלי ולדלות את המיטב מבאר החיים. אות של דעה ודעתנות.

 

ד’ היא אות של ביטוי ומשמעות, מייצגת את הפריון וההשתנות, את הדעה והדיוק, את המעברים, היצרנות וכוח ההתעברות!

 

המקובלים שילבו את המילים הבאות בתוך תפילותיהם, חזרה עליהן בקול, פעמים אחדות, פועלת ומשפיעה על הלך הנפש: דבש, דור, דין, דלת, דמיון, דמעות, דעת, דרור, דרום, דרך

אם שמך מתחיל באות זו על מנת להכנס לעומק האות רצוי עשות התבוננות מדיטציה ולבחור את אחת המילים כמילה עליה נמדוט

 

מספר על האדם

מסמלת את הדאגה לזולת, את פתיחת הדלת, אי אפשר לגמול חסד כשאתה סגור בבית, אם האדם לא יקיים מהות זאת הוא יעשה דל, מדולדל מכוחות החיים. האדם צריך לגמול חסד בכל מישורי החיים כולל בדיבור ובהקשבה.

אדם ששמו מתחיל בד’ מיטיב עם בני משפחתו.

ב-ד’ מתבטא מיצוי החיים בכל הרבדים שלהם. אדם שלא ימצה את עצמו בכל הרבדים האלה בחייו, תלווה אותו תמיד הרגשה של חוסר, ויחוש כדלפון כדל.

ד’ היא הסמל של המימד הרביעי. אדם זה יהיה זקוק למימד נוסף כדי לקיים את חייו. הוא חייב להתפתח כל הזמן ולא להשאר חסר גם במישורים רוחניים גבוהים יותר. (המימד הרביעי הינו האיחוד, גוף נפש רוח ונשמה והיחידה – Unit)

אדם זה חי בדאגה מתמדת. הוא זקוק למסגרות קבועות, ידועות מראש. הוא אדם שיפוטי.

הוא אינו יכול לחיות אלא במלאות, כשהוא ממצה את כל מרחבי חייו. הוא צריך עומקים כמו שצריך גבהים (דרום – דר ברום), כשהוא מצליח למצות מטרות חייו הוא מדושן עונג, וכאשר אינו מצליח הוא רוטן. הוא יכול להיות דורסני בדרך להשגת מטרותיו. לאדם זה חשוב מאד דיוקנו האישי.

התכונה שמייחדת אדם זה היא תפוקה ופריון, עבודה היוצרת עבודה. הוא בעל כישורים ותבונה לזהות תהליכי התפתחות ולעשות שימוש ביכולת זו, הוא זרז לתהליכים חומריים ורגשיים.

הלך נפשו הוא אומץ לב. יש בו מהאבירות, הוא אדם נחוש בדעתו, בעל תושייה, ודבק בעיקשות במטרותיו. בתכונותיו נמצא גם אכזריות מעודנת הלולה להתפתח לציניות.

יש בו רגזנות, כעסנות ומידה של לוחמנות. הוא מחפש אינטרסים בכל דבר שהוא עושה, ופועל על פיהם.

הוא גיבור וחזק בין חזקים, אהבתו לעצמו מקשה עליו לאפשר לחלשים ממנו להתקיים. הוא מפעיל אותם כשהוא מעורר בהם פחד.

הוא אדם נמרץ ואימפולסיבי, אוהב יוקרה ומצוי בתנועה. סיסמתו היא התפתחות מהירה גם על חשבון האיכות. מרוצתו קדימה אינה מאפשרת לו להבחין בפרטים הקטנים.

האפשרות היחידה לקיים את אישיותו השלמה היא רק באמצעות התבוננות פנימית.

מבחני נפשו הם אמת וכנות. עליו להפסיק לשקר לעצמו ולהתמודד עם מי שהוא באמת. הוא צריך להבין שאין בלעדי האמת, ושזו תישמר בכל מהלך חייו, ורק כשיכיר בה, ימצא בעצמו את היכולת לחיות חיים רחבים ומלאים יותר.

הוא אנין טעם ובעל תאוות. כדי לספק את תאוותיו הוא עלול להפעיל כוח רב. הוא מסוגל לאהוב בכל ליבו, אך הוא נע גם, בו זמנית בין רגשות שונים, בין אהבה לבין קנאה או שנאה וכד’. הוא רגיש מאד, אך בגלל שינויי המזג המהירים והקיצוניים שלו הוא יכול להגיע לעייפות מנטלית המאופיינת במחלות חום קצרות.

הוא אדם ריכוזי, וקשה להשביע את רצונו כמעביד. יש לו מערכת פנימית של ענישה, לא פעם הוא מגיב במקום ובזמן הלא צפויים.

יש לו יכולת להתחבר לכל מיני טיפוסים מפוקפקים, שמולם היא מביע את עליונותו וחוסנו. בגלל תכונותיו אלו הוא מצליח לקומם עליו מערכות ממוסדות.

היא איש המקיים הבטחות ושונא את אלו שאינם עומדים בדיבורם.

כשהוא אינו מצליח לקיים את רצונותיו הוא בורח לשיגיונות זמניים.

הוא פוחד לעבד את השליטה על עצמו, ולכן הוא מגונן על עצמו על-ידי גדרים וסייגים.

הוא צריך עומקים כמו שצריך גבהים.

 

גילוי האות במישור הפיסי והרגשי

האנרגיות הרוחניות, המתבטאות בכל אות ואות, מתגשמות גם באיברים פיסיים. המקובלים מצאו קשר בין האות הראשונה בשם לבין איברים פיסיים מסויימים שכינוים מתחיל באותה אות, וכך יכלו להצביע על רגישות ו/או על חולשה באיברים אלו לפי שם האדם.

בעלי שמות המתחילים באות ד’ תתגלה רגישות בדיבור, בעיות בדיבור (צרידות, קול גבוה, קול נמוך), רהיטות לשון או שתקנות. דם, בעיות במערכת הדם (לחץ דם, אנמיה) דופק (על פי המקובלים האבחנה הבריאותית נעשית על פי הדופק), דיקנא (זקן) = המקובלים אבחנו את האדם על פי תווי פניו ויחסו מקום חשוב לצורך זקנו, הדוגמה בה השתמשו המקובלים לאדם שלם היתה של אדם בן חמישים עם זקן מלא, כל חיסרון או מגרעת מצורה זו לימדה אותם על הבעיה או על נטייה שיש לתקן. אנשים עם האות ד’ בשמם נטו להיות בעלי זקן חסר (מדולל שערות).

אנרגיית האות משתקפת גם במישור הרגשי והנפשי. הבעיות הרגשיות המתגלות באות ד’ד – נובעות מן ההקבלה בין נפש לכבד, בין רוח ללב ובן נשמה למוח. הכבד מטרתו לטהר את הדם, הקשר בין הנפש לדם יבוא בדרך כלל לידי ביטוי כבעיות נפש אצל האדם, במקרים כאלו מומלץ להתחיל טיפול נפשי באמצעות טיהור הכבד. אצל נשים זה עשוי להתגלות בחוסר חלב אם להנקה בתהליך שבו הדם נעשה לחלב.

המקובלים הורו שברגע שהאדם מזה את כשלונו, ומתוודה עליו בינו לבין עצמו, ומעלה את הבעיה לתודעה, מתחיל תהליך של תיקון הנפש ושכלולה, המשפיע ברמה הרגשית/פיסית.

האות הינה פתח לעולם רוחני המסומל בתוכנה של האות, אדם ששמו מתחיל ב-ד’ יכול לתקן ליקויים בנפשו על ידי אמירה של מילים מסויימות שהן מוליכות אנרגיות לתיקון הנפש: דופי, לשון הרע, דעת ומרמה, דברים בטלים.

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button