אותיות

האות צ’ בראש השם מה היא אומרת עליך

מסמלת את צד הדרך, את היותו של האדם צד בעניין. מסמלת צייד, צידה, מלמדת על צדק

עיקרי הסיפור
  • Knowledge is power
  • The Future Of Possible
  • Hibs and Ross County fans on final
  • Tip of the day: That man again
  • Hibs and Ross County fans on final
  • Spieth in danger of missing cut

צדי

ערך מספרי – 90

תכונה חיובית – עזרה לזולת

היפוכה – אנוכיות

תכונת המזל – צדיקות

כוכב שלט – שבתאי (סטורן)

צבע – ירוק זית

ישונת רוחנית גברית – אליהו

שבט – אשר

סמל – עץ זית

כלי נגינה – תופים אפריקאים

מילת מפתח – צמיחה

מלאך ממונה – יריאל

 

“אל תקרי צד”י אלא צדיק, זה צדיקו של עולם, הקב”ה שהוא עושה צדקות”

(אותיות דרבי עקיבא)

“נכנסה אות צ’ אמרה לפניו: רבון העולם, טוב לך לברוא בי את העולם, שבי חתומים צדיקים, ואתה שנקרא צדיק, אתה רשום בי, שכתוב כי צדיק ה’ צדקות אהב, וראוי לברוא בי את העולם. אמר לה: צדי, צדי את וצדיק את, אבל את צריכה להיות נסתרת, אין את צריכה להתגלות כל כך, בשביל לא לתת פתחון פה לעולם”.

(הקדמות הזוהר, אותיות דרב המנונא סבא)

 

“הצבי והצדק לחי עולמים”

(שיר היחוד, מתוך פרקי היכלות)

“צדיק ה’ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו”

(תהילים קמ”ה, י”ז)

 

צ’ בגלל קרבתה ל-ק’ יוצרת את המשוואה של צדיק. איזון בין צרכי הגוף ובין צורכי הנפש, בין שמיים וארץ, בין למעלה ולמטה, זוהי אות המיישבת סכסוכים. מסמלת צניעות וענווה, את היכולת לקבל, להתחשב בצרכי הזולת.

על-פי הקבלה צ’ בנויה מ-נ’ כפופה, מהנאמן שנאמנותו כופפת קומתו, והוא נושא על גבו י’ של חוכמה שמאזנת את סבלו ולא נותנת לו ליפול לגמרי.

מסמלת את צד הדרך, את היותו של האדם צד בעניין. מסמלת צייד, צידה, מלמדת על צדק, ומסמנת ניסיון ששום צד לא יהיה חזק מהצד השני. צ’ ו-ץ’ – דומות לעץ בעל נוף רחב.

צ’ היא אות שמבטאת את הקבוצה הנלחמת על זכותה באמצעות הצבא. היא אות של יופי וחיות, של צבע, של הצבי המאופיין בתכונות אציליות. וכשהיא שוכנת במקומה הנכון היא מתבטאת ביופייה והדרה. כשאינה במקומה, היא מקדמת את עצמה בצביעות.

היא מסמלת את הגיל הצעיר הניזון בטוב ביותר, בצוף. יש לה מתכונות החוזק של הצור, והנקיון הצחה.

היא מסתפקת בצד הלבן של החיים, בצד הצח והמצוחצח. נעים לחיות בצילה. היא מטילה צל על סביבתה. היא אות של צלף היורה למטרה. יש לה נטייה לצפון ולנסתר, שם היא עפה כמו ציפור. היא אות של רפואה, היא הצרי למחלה, לצרעת.

 

צ’ היא אות של ענווה, מייצגת את האצילות, את העוצמה, את הצדק!

 

המקובלים שילבו את המילים הבאות בתוך תפילותיהם,

חזרה עליהן בקול, פעמים אחדות, פועלת ומשפיעה על הלך הנפש:

צבי, צדיק, צדק, צור, צדקה, צלילים, צלם, צעקה, ציפור, צרכים

 

מספר על האדם

 

צ’ מסמלת חוזק’, חוסן, עוצמה שלא ניתנת לפיצוח, צור – סלע חזק וקשה ולכן אנשים אלו הינם עיקשים ודבקים במטרתם. יש להם רצון חזק מאד, וכשאין מקיימים את רצונם, הם נקלעים לצרה.

היא אות יצרת, צרה צורה. אדם שהאות צ’ מופיעה בשמו הוא אוהב יופי, אסתטי, ובעצמו רוצה להיות בעל צורה נאה.

לאלה שהאות צ’ מופיעה בשמם נהנים מאורך רוח, אבל יכולים גם להיות חסרי סבלנות. בדרך כלל הם אנשים נאמנים, חכמים כמו ארץ, הם אינם מפסיקים לרוץ בחיפוש ללא מטרה.

 

אדם שבשמו מופיעה האות צ’ נוטה לצדקנות. אם יבחר להיות צדיק, יהיה מרוכז, מעמיק ומתבלט בדאגתו לזולת. אם לא, יטפל בדברים באופן נקודתי, ידאג לעצמו וישתלט על זולתו.

יש בו יסוד שמתכופף לדברים ומקבל עול ומרות. למרות תפיסתו את עצו כמורם מעם, הוא מגלה שהוא בעל יכולת להתעסק בדברים הארציים.

 

נטייתו של אדם זה היא לבקש לעצמו חיים ללא מאמץ. הוא רוצה שהדברים יקרו מאליהם בדרך שבה הוא חושב שהם אמורים להתבצע. אבל המציאות, כדרכה, טופחת על פניו והוא חווה רעב גדול שאינו בא על סיפוקו.

 

הוא בעל סגנון דיבור נעים וסבלני, וחושב לפני שמדבר. ראייתו את החיים היא סובייקטיבית והוא מתקשה לראות את העולם בעיניהם של האחרים. לכן דברים סובבים בדרך כלל סביב עצמו וחוויותיו.

למרות כל זאת, יכולתו לנתח מצבים ומאורעות הופכת אותו ליועץ טוב, ואנשים נוטים לשמוע לדבריו ועצותיו, מאמינים לו ומכבדים אותו. הוא בעל תפיסה מהירה ודעתן. בעל שאיפות גבוהות, שומר לעצמו את מאווייו ותשוקותיו ואינו מציג אותם לראווה. הוא רחמן וחי במותרות מעבר ליכולתו.

 

חשוב לו להימצא בחברה שבה הכל אוהבים אותו. בתמורה לאהבת הסובבים אותו, הוא עוזר ומיטיב עימם. הוא אדם בודד החי היטב עם בדידותו. בעת צרה הוא אינו מבקש את עזרת הזולת, ומתמודד עם בעיותיו.

 

הוא איש ממוסד, המארגן את חייו לפי אמות המידה המקובלות.

 

כישוריו החברתיים לא יבואו לידי ביטוי במעגל המשפחתי הקרוב לו אלא במעגלים חברתיים רחוקים יותר. מערכת יחסים שלו עם בני משפחתו מתאפיינת בעליות ובמורדות רגשיים.

 

בצעירותו הוא נהנה מעצלותו וחי את חייו בדאגה ובמאבקים. לקראת אמצע חייו הוא מגיע למנוחה ולהשלמה עם מעמדו. הוא מודע לכך שעל מנת להגשים את תקוותיו ורצונותיו הוא צריך לעבוד.

 

הוא טוב במשא ומתן, נדיבותו בענייני כספים קשורה קשר הדוק לרגשותיו, כשהוא אוהב נותן, וכשאינו אוהב הוא קופץ את ידו.

 

הוא מגשים את עצמו דווקא באמצעות קבוצה וארגונים גדולים שבהם אישיותו אינה נחשת. הוא נבנה כתוצאה ממעשיו ולא כתוצאה מאישיותו. לשיאו הוא מגיע דווקא כשהוא מגלה את עולם הרוח.

 

הוא בעל תפיסה מהירה ודעתן.

 

גילוי האות במישור הפיסי והרגשי

האנרגיות הרוחניות, המתבטאות בכל אות ואות, מתגשמות גם באיברים פיסיים. המקובלים מצאו קשר בין האות הראשונה בשם לבין איברים פיסיים מסויימים שכינוים מתחיל באותה אות, וכך יכלו להצביע על רגישות ו/או על חולשה באיברים אלו לפי שם האדם. אצל אלה ששמותיהם מתחילים באות צ’ יתכנו בעיות בצוואר, צורת הגוף תעסיק אותם והם יקדישו זמן ואמצעים כדי להתמודד עמה.

 

אנרגיית האות משתקפת גם במישור הרגשי והנפשי. הבעיות הרגשיות המתגלות באות צ’ הינן צרות מכל מיני סוגים, הוא עסוק בהתמודדות עם צרות לאורך כל חייו.

 

המקובלים הורו שברגע שהאדם מזהה את כשלונו ומתוודה עליו בינו לבין עצמו, ומעלה את הבעייה לתודעה, מתחיל תהליך של תיקון הנפש ושכלולה, המשפיע ברמה הרגשית/פיסית.

האות הינה פתח לעולם רוחני המסומל בתוכנה של האות, אדם ששמו מתחיל ב-צ’ יכול לתקן ליקויים בנפשו על ידי אמירה של מילים מסויימות שהן מוליכות אנרגטיות לתיקון הנפש: צררנו, ציערנו אב ואם, צעדי רגליים להרע, צואר עתק.

רזיאל פריגן

רזיאל פריגן הינו סופר, הוגה קיומי ופרשן. מייסד המרכז הטיפולי אבחוני קבלי 'ReviveLife' ושיטת האקסתרפיה. מדריך רוחני ויועץ אישי.

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

בדוק גם
Close
Back to top button